Thứ Hai, 17 tháng 2, 2014

Sự Việc Ngày 29 01 2014 - Sự Giải Quyết Xảo Trá...


Ngày 12 / 03 / 2014 :

1    Ngày 11 / 03 / 2014 , Cho Càn Quét , Chiếm Đoạt , Phá Hoại Tài Sản Của Công Dân Sai Trái Với Quy Định Của Pháp Luật ...

http://nguyenkasa1978.blogspot.com/


2   Các Cấp Lãnh Đạo .
http://luuvanminh1978.blogspot.com/

3   Lược Sử Luuvanminh1979
http://luuvanminh1979kasa.blogspot.com/

Đơn Khiếu Nại Bổ Xung Ngày  14 /03/2014 Và Các Chứng Từ Gởi Bưu Điện Có Vấn Đề  Lập Giả Và Xóa Lưu Trữ , Ngăn Cản Đơn Khiếu Nại Gởi Các Cấp Lãnh Đạo .
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/5990881047878242945

Video0261   Ngày 15/03/2014  Các Chứng Từ Gởi Bưu Điện Có Vấn Đề  Lập Giả , Đơn Khiếu Nại Bổ Xung Ngày  14 /03/2014 Và Các Chứng Từ Gởi Bưu Điện Có Vấn Đề  Lập Giả Và Xóa Lưu Trữ , Ngăn Cản Đơn Khiếu Nại Gởi Các Cấp Lãnh Đạo .
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/5990886804464581777

Video0260  Ngày 15/03/2014 , Tên Chủ Trì Tu Hành Giả Trá - Lê Phú Thành Pháp Danh Thích Hạnh Viên , Đồng Thời Là Thành Viên Của Mặt Trận Tổ Quốc Phường Long Thạnh Mỹ Đang Xây Dựng Kiên Cố Trái Phép Nằm Ngoài khuôn Viên Thửa 171 , Để Chiếm Dụng Đất Đai .
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/5990884262079493521

- Buổi Tổ Chức Thực Hiện Quyết Định 3148 Đã Quá Thời Hạn 02 Năm Vào Ngày 12 / 03 / 2014 Tại Phòng Quản Lý Trật Tự Đô Thị Quận 9 Đầy Rảy Những Bất Hợp Lý , Những Lý Lẽ Không Phù Hợp , Không Tương Thích .  Do Trong Nội Bộ Các Cơ Quan Lưu Trữ Trong Hồ Sơ Gốc Với Tên Trần Thị Ánh Nguyệt . Để Thay Thế Tên Trần Ánh Nguyệt Ở Ngoài Thực Tế Đã Khiếu Nại Gần 20 Năm Nay Không Được Giải Quyết Khiếu Nại Theo Đúng Trình Tự Thủ Tục Hành Chánh Quy Định , Không Được Thụ Lý Giải Quyết Đơn Khiếu Nại Cho Tới Ngày Nay Và Đang Cho Liên Tục Những Ngày Gần Đây Càn Quét Phá Hoại Tài Sản Của Tôi Liên Tục ( Xem Chi Tiết Bên Dưới ) .
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/5990181430232745185

- Biên Bản Làm Việc Ngày 12 / 03 / 2014 .
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/5990185594806095825

- Bộ Hồ Sơ Chánh Gốc Lưu Trữ Xảo Trá Trong Nội Bộ Cơ Quan Ngày 12 / 03 / 2014 .
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/5990509140720489297

- Một Xắp 07 Tờ Bản Chánh Gốc Văn Bản Thông Báo Số  41/TB-UBND.Q9 Ngày 16/01/2014 , Đến Nay Đã Quá Thời Hạn . Có Nghĩa Là Giữ Những Văn Bản Này Cố Ý Không Có Gởi Cho Các Cơ Quan Khác Biết Nội Dung Sự Việc , Giải Quyết Che Dấu Sự Việc .
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/5990516504964236833


- Ngày 12 / 03 / 2014 : Theo Thư Mời , Trong Lúc Làm Việc 02 Bên Trình Bày Với Nhau Có Lẫn Lộn 01 Xắp Hồ Sơ Bản Chánh Gốc . Khi Về Nhà Tôi Phát Hiện , Xem Qua Tôi Thấy Những Sự Việc Sai Trái Như Sau : 
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/5990514807019501297

- Video0254  Ngày 12 / 03 / 2014 Buổi Tối , Anh Đức - Phòng Kinh Tế Môi Trường Phường long Thạnh Mỹ , Báo Về Việc có Lẫn Lộn Các Văn Bản Chánh Hay Không .
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/5990530712604488289

- Luôn Luôn Lưu Trữ Trong Hồ Sơ Gốc Với Tên Trần Thị Ánh Nguyệt .  

- Trong Xắp Hồ Sơ Bản Chánh Gốc Lưu Trữ Nội Bộ Của Cơ Quan Có 01 Hàng Chữ Viết Tay Địa Chỉ Số  7 / 27 Nguyễn Xiển , Kp Long Hòa , P.Long Thạnh Mỹ . Đây Không Phải Là Địa Chỉ Của Nhà Tôi .

- Tại Cơ Quan Thanh Tra Thành Phố Khi Tiếp Với Tôi . Thanh Tra Trả Lời Rất Rõ Ràng : Thanh Tra Không Có Nhiệm Vụ Giải Quyết Đơn Khiếu Nại Của Tôi . Xem Chi Tiết Toàn Bộ Quá Trình Sự Việc Đã Xảy Ra Tại Cơ Quan Thanh Tra ( Xem Bên Trang Blog : Các Cấp Lãnh Đạo - Tại Phần Trang 03 Bên Dưới ) .

- Vì Thế Quyết Định Che Dấu Tôi Về Sự Giải Quyết Của Các Cấp Trong Nội Bộ Số  50 /2013/QĐ.UBND Ngày 19/11/2013 Đã Giải Quyết Giao Cấp Cho Ai Đó . Chứ Không Phải Giải Quyết Theo Đơn Khiếu Nại Của Tôi Là Trần Ánh Nguyệt Đã Gần 20 Năm Liên Tục Khiếu Nại Cho Đến Ngày Nay .

- Từ Năm 1997 Cho Đến Năm 2014 , Không Có Bất Kỳ Cơ Quan Nào Phối Hợp Với Các Ban Ngành Nào Về Việc Cấm Mốc , Đặt Để Trụ Ranh Giới Mốc Giới Đúng Chuẩn Mục Quy Định Tại Khuôn Viên 7600 m2  Thực Tế Trên Đất . Không Có Trụ Ranh Giới Mốc Giới khuôn Viên 7600 m2 Thực Tế Trên Đất Thì Bản Vẽ Chi Tiết Và Đầy Đủ Tính Pháp Lý Số 90608 / HD-ĐĐBĐ Ngày 25 / 05 / 2006 Đã Lấy Ở Đâu Ra Cơ Sở ???

- Từ Năm 1997 Cho Đến Năm 2014 , Tôi Không Có Được Bất Kỳ Cơ Quan Nào Đã Có Ban Hành Cho Tôi Văn Bản Thụ Lý Đơn Khiếu Nại Của Tôi Theo Đúng Quy Định Của Pháp Luật Về Việc Khiếu Nại 7600 m2 Đất Của Ông Trần Văn Của Đứng Bộ Cho Đến Ngày Nay .
---------------------------------------------------

Ngày 28 / 02 / 2014 , Đang Có Nhiều Thay Đổi Sửa Chữa Phá Hủy Hiện Trường Tại Khu Vực Xung Quanh Nhà Của Tôi , Chắt Để Phù Hợp Báo Cáo Quá Tốt Đẹp Của Thanh Tra Ở Trên Ti Vi - Đài Phát Thanh Radio , Để  Ý Kỹ Thì Sẽ Thấy Những Vật Liệu Còn Mới Tanh , Mới Thay Đổi Tạo Dựng Xảo Trá Để Thanh Tra Có Cơ Sở Đã Kiểm Tra...Cơ Sở Báo Cáo Tốt Đẹp Ở Trên Tivi - Đài Phát Thanh Có Trước , Rồi Bây Giờ Mới Đang Khẩn Trương Tạo Dựng Cạo Sửa Xóa Bỏ , Xây Dựng Kiên Cố Nhiều Căn Nhà Trái Pháp Luật Để Phù Hợp Với Lưu Trữ Xảo Trá Ở Trong Nội Bộ , Để Phù Hợp Với Những Báo Cáo Xảo Trá Đã Báo Cáo .

Trong Khuôn Viên 2123 m2 Đất Của Tên Chủ Trì Tu Hành Giả Trá Đang Chiếm Giữ , Chắt Có Gần 100 Căn Nhà Cá Nhân Được Lưu Trữ Xảo Trá Trong Sổ Bộ Lưu Trữ Của Cơ Quan Pháp Luật Địa Phương , Vì Thế Vị Trí Chùa Quang Bửu Trên Bản Đồ Tìm Kiếm Thì Không Có Vị Trí Ở Trên Bản Đồ . Nên Tên Mặt Trận Tổ Quốc - Tên Chủ Trì Tu Hành Giả Trá Vẫn Tiếp Tục Xây Dựng Kiên Cố Nhiều Căn Nhà Cá Nhân Trái Pháp Luật  , khi Chưa Có Sự Giải Quyết Cụ Thể Rõ Ràng Công Khai Minh Các Cơ Sở Căn Cứ Hội Đủ Các Yếu Tố Pháp Lý Theo Đúng Quy Định Của Pháp Luật .

https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/5985671750878388673

2 Movie120511_001
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/5986084853791773809

3 Movie120511_002
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/5986085685227623905

Ngày 01 / 03 / 2014   Video0225
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/5986095922841421233
Ngày 01 / 03 / 2014   Video0226
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/5986096499425484561
Ngày 01 / 03 / 2014   Video0227
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/5986097064227456961
Ngày 01 / 03 / 2014   Video0228
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/5986097779320325937
Ngày 01 / 03 / 2014   Video0229
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/5986098074246495089
Ngày 01 / 03 / 2014   Video0230
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/5986098517778590945
Ngày 01 / 03 / 2014   Video0231
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/5986098876469405393----------------------------------------------------

Sự Việc Ngày 29 01 2014 - Sự Giải Quyết Xảo Trá...
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/5981605364120150865

Năm 2013 Tại Mộ La Văn Cung Của Dân Quân Trong Ban khu phố Long Hòa Đã Phá Hoại Đốt Phá Cây
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5845782358076829281
Thủ Phạm Đã Chặt Phá Và Đốt Phá Nhiều Cây Trồng Tại Mộ Của La Văn Cung Là Tên Nguyễn Văn thành .
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/5983452325506961297
Năm (05) Con Dao Sắc Bén Cán Dài Bằng Sắt Dày , Từ 0.60 cm Đến 0.80 cm 
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5963374295669637457

Bưu Điện Lập Chứng Từ Giả Nợ Cước Phí Xảo Trá Để Đơn Thư Không Tới Được Các Cấp Lãnh Đạo...
Với Hình Thức Cố Ý Bỏ Quên Sổ kê - Giấy Ký lãnh Phiếu Báo Phát Ghi Số Của Bưu Điện , Quên Không Đem Theo ...vv Để Ký Thay Nhiều Chứng Từ Nợ Cước Phí Xảo Trá Xem Thông Tin Và Xé Bỏ Các Đơn Thư Của Tôi Không Được Gửi Tới Các Cấp Lãnh Đạo...Như Văn Bản Số 143 / TCD.TP Ngày 16 / 01 / 2014 Có Con Dấu Bưu Điện Ngày 29/01/2014 . Tôi Có Đơn Gởi Ngày 28/01/2014 Với Lý Do Tết Nên Nhân Viên Bưu Điện Nghỉ Làm Việc Và Đã Yêu Cầu Tôi Không Khiếu Nại Về Chỉ Tiêu Thời Gian . Thế Nhưng Ngày 29/01/2014 Tôi lại Nhận Được Văn Bản 143 /TCD...Vì Thế Bưu Điện Biết Rất Rõ Nội dung Trong Đơn Thư Ngày 28/01/2014 Và Đã Báo Lại Cho Thành Phố Biết .
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/5983453637175310561

Điện Lực Lập Chứng Từ Giả - Hóa Đơn Thanh Toán Tiền Điện , 1 Tháng Tết Mà Chỉ Tiêu Thụ Có 13  ? Phần 1
Với Hình Thức Lập Chứng Từ Thu Tiền Điện Xảo Trá , Để Không Giao Cho Tôi Chứng Từ Gốc Hóa Đơn Đã Thanh Toán Tiền Điện Của Công Ty , Để Xóa Tên Danh Sách Khách Hàng Sử Dụng Điện Trần Ánh Nguyệt .
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/5983454895438443729

Điện Lực Lập Chứng Từ Giả - Hóa Đơn Thanh Toán Tiền Điện , 1 Tháng Tết Mà Chỉ Tiêu Thụ Có 13  ? Phần 2
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/5983456869400248929

Chủ Tịch Nước Cứu Dân Cứu Dân Ngày 13 11 2013
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5951932560850374177

Cơ Sở Giả Của Tài Nguyên & Môi Trường Thành Phố Hồ Chí Minh Năm 2012
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5828372059641813713

Để Khối Tài Sản Riêng - Dự Án Thể Dục Thể Thao ( TDTT ) Của Phó Chủ Tịch Thành Phố - Nguyễn Trung Tín
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5870356149159233825

Ông Trần Văn Của Là Cha Của Ông Trần Văn Chiêu ; Ông Trần Văn Chiêu Là Cha Của Tôi ( Trần Ánh Nguyệt , CMND : 020758784 ) . Có Tổng Số Tài Sản Chỉ Tính Riêng Tại Xã Long Thạnh Mỹ Là Hơn 240.000 m2 Đất Gồm Có Nhiều Thửa Số Đất , Có Tên Hợp Pháp Trong Sổ Kê Khai Đăng Ký Nhà Đất , Như Các Cơ Sở Chứng Từ Tôi Đã Đăng Tải Lên Mạng Internet , Như Các Văn Bản Của Chi Cục Thuế Thành Phố Về Việc Đóng Thuế , Và Gồm Có Nhiều Chứng Từ Có Xác Nhận Của Cơ Quan Pháp Luật Địa Phương Năm 1993 Về Các Chủ Thuê Mướn Đất Của Ông Trần Văn Của Ở Nhiều Vị Trí Khác Nhau Tại Xã Long Thạnh Mỹ .

Năm 1997 , Tôi Về Đây Khai Khẩn Đất Bỏ Hoang , Và Theo Quyết Định Số 117/QĐ.UB.ĐC Ngày 03/ 10 / 1995 Đã Giao Trả Lại Cho Cha Tôi Là Ông Trần Văn Chiêu  ( Chú Ý Sự Việc Có Ban Hành 03 Quyết Định Tương Ứng Lồng Ghép Để Giao Cấp Cho Những Thành Phần Sai Trái Và Được Hợp Pháp Hóa Sai Trái Trên Các Văn Bản Này Đạo Theo Văn Bản Kia Khi Thành Phố Ban Hành Các Văn Bản Cố Ý Ghi Thiếu Từ Ngữ , Ghi Không Đầy Đủ ...Quyết Định Số 117 / QĐ . UB Là Quyết Định Đã Giao Cấp Cho Bà Trần Thị Liên - Là Tổ Trưởng Tổ 13 Khu Phố Long Hòa Phường Long Thạnh Mỹ , Là Cháu Nội Dâu Của ông Trần Văn Xuyên , Để Lồng Ghép Giải Quyết Đơn Khiếu Nại Của Tôi Với Tên Trần Thị Ánh Nguyệt Nào Đó - Không Phải Là Tên Của Tôi . Quyết Định Số 117 / QĐ . UB . DC Là Quyết Định Điều Chỉnh Đã Giao Cấp Lại Cho Cha Tôi Là Ông Trần Văn Chiêu . Và Quyết Định Số 117 / QĐ . UB . NC Là Quyết Định Giải Quyết Cuối Cùng Nhưng Lại Dấu Tôi Không Cho Tôi Biết Nội Dung , Và Không Có Giao Quyết Định Này Cho Tôi , Có Thể Đã Giao Cấp Cho Bà Trần Thị Liên Quyết Định Này Dẫn Tới Vô Số Sự Việc Đã Phát Sinh Trên Thực Tế Theo Đúng Bản Chất Thật Của Nó . Vì Thế Quyết Định 4257 / UBND TP Đã Lấp Lém Không Rõ Ràng Quyết Định Này Tại Phần Quyết Định ...) ; Và Các Đồng Thừa Kế Với Cha Tôi Cũng Đã Đồng Ý Cho Tôi Về Đây Khai Khẩn , Cất Nhà , lập Vườn Bằng Tài Sản Riêng Của Tôi Khuôn Viên 3012 m2 Đất . Theo Quyết Định Số 117/QĐ.UB.ĐC Ngày 03/ 10 / 1995 Gồm Có 02 Thửa : Thửa 195a Và Thửa 195b ( Theo Tài Liệu Năm 1975 ) Tại Xã Long Thạnh Mỹ . Khuôn Viên 3012 m2 / 7600 m2 Đất Của Ông Trần Văn Của Là Khuôn Viên Tôi Đã Khai Khẩn Và Là Tài Sản Riêng Cá Nhân Của Chính Tôi Đã Tạo Dựng Và Khai Khẩn Từ Năm 1997 Cho Tới Ngày Nay . Và Liên Tục Khiếu Nại Các Cấp Lãnh Đạo Cho Tới Ngày Nay .

Nhưng Đến Ngày Nay Cũng Vẫn Không Có Tổ Chức Thực Hiện Quyết Định Số 117/QĐ.UB.ĐC Ngày 03/ 10 / 1995 , Đã Hơn 17 Năm Liên Tục Khiếu Nại Đến Các Cấp Lãnh Đạo Trung Ương Phản Ảnh ; Đến Nay Cũng  Không Có Xây Dựng 1000 m2 Đất Làm Nhà Trẻ Như Quyết Định Đã Nêu , Giao Cấp Cho Những Thành Phần Sai Trái Quy Định Pháp Luật Như Các Đơn Tôi Đã Phản Ảnh .

Sự Việc Tôi Mới Phát Hiện  '' 727 Nguyễn Xiển Xảo Trá Tại Vị Trí Có Nhà Trẻ Sơn Ca  '' . Tại Vị Trí Đất Có Nhà Trẻ Sơn Ca Cũng Thuộc Đất Của Gia Tộc Ông Trần Văn Của . Nhưng Không Có Thuộc Vị Trí  Thửa Đất 195a Và 195b ( Theo Tài Liệu Năm 1975 ) ; Không Thuộc Vị Trí 7600 m2 Đất Đã Được Nêu Trong Quyết Định Số 117/QĐ.UB.ĐC Ngày 03/ 10 / 1995 . Để Qua Mặt Các Cấp lãnh Đạo , Báo Cáo Sai Trái lên Cấp Trên ...

Vì Thế , Quyết Định Số 4257/QĐ .UBND TP Ngày 07/ 10 / 2008 , Và Quyết Định 3148/QĐ.UBND TP Ngày 18/ 06 / 2012 Được Sinh Ra Để Lồng Ghép Vào Đất Gia Tộc Của Tôi ; Để Biến Đất Của Ông Trần Văn Của Thành Đất Của Ông Trần Văn Chiêu , Còn Đất Của Ông Trần Văn Chiêu Thì Được Điều Chỉnh Lại Thành Đất Của Ông Trần Văn Của , Để Lồng Ghép Vị Trí Có Nhà Trẻ Sơn Ca Xảo Trá Vào Quyết Định Số 117/QĐ.UB.ĐC Ngày 03/ 10 / 1995 . Để Có Cơ Sở Xảo Trá Là Đã Có Sự Tổ Chức Thực Hiện Quyết Định , Đã Có Xây Dựng Nhà Trẻ , Và Đã Giao Cấp Cho Các Hộ Dân Sử Dụng ( Có Quá Trình Sử Dụng Đất Từ Năm 2010Cho Những Người Dân Xa Lạ Cư Trú Trái Pháp Luật Vào Những Căn Nhà Vừa Xây Dựng Kiên Cố Trái Phép ,  Bằng Cách Cướp Của Và Phá Hoại Vô Số Tài Sản Của Tôi Và Cho Xây Dựng Kiên Cố Trái Phép Hơn 20 Căn Nhà Như Các Đơn Tôi Đã Phản Ảnh Và Hiện Tại Tên Võ Văn Cường Đang Tiếp Tục Có Hành Vi Xây Dựng Kiên Cố Căn Nhà Thứ 22 ...

Trong Khi Trên Thực Tế , Thì Không Có Xây Dựng Nhà Trẻ Tại Vị Trí 7600 m2 Đất Của ông Trần Văn Của Gồm Có 02 Thửa 195a Và 195b , Không Có Sự Tổ Chức Thực Hiện Quyết Định Số 117/QĐ.UB.ĐC Ngày 03/ 10 / 1995 , Giao Cấp Cho Những Thành Phần Sai Trái Quy Định Pháp Luật , Và Cho Cướp Phá Nhiều Tài Sản trong Khuôn Viên 3012 m2 Đất Của Tôi Đã Khai Khẩn Sử Dụng Từ Năm 1997 .

Văn Bản Số 143 / TCD.TP Ngày 16 / 01 / 2014 Và 06 Văn Bản Gần Đây Của Thành Phố Và Của Quận 9 Như Các Đơn Tôi Đã Phản Ảnh . Thì Đây Là Cơ Sở Của Luật Rừng , Luật Sâu Bọ , Luật Diệt Gia Tộc , Giết Dòng Họ Còn Lại , Cướp Phá Tài Sản ... Giải Quyết Không Công Khai Minh Bạch , Không Cụ Thể Rõ Ràng , Không Cho Thư Mời , Không Xuống Xác Minh Hiện Trường Có Tôi Hướng Dẫn Chỉ Dẫn Trình Bày Phản Ánh , Không Cho Đối Chất , Không Đưa Ra Các Cơ Sở Căn Cứ Xác Đáng , Không Có cung Cấp Cho Tôi Đầy Đủ Các Cơ Sở Chi Tiết Dẫn Tới Các Quyết Định Đã Ban Hành Của Thành Phố , Liên Tục Cho Cướp Phá Nhiều Tài Sản Trong khuôn viên 3012 m2 , Và Đe Dọa Nghiêm Trọng Đến Tính Mạng Của Cả 02 Mẹ Con Tôi .

Từ Những Sự Việc Nêu Trên , Kính Mong Các Cấp Lãnh Đạo Trung Ương Tiếp Tục Can Thiệp Giúp Đỡ 02 Mẹ Con Tôi . Sớm Đưa Sự Việc Khiếu Nại Của Tôi Giải Quyết Cụ Thể Rõ Ràng Công Khai Minh Bạch Về Việc Giải Quyết 7600 m2 Đất Của Ông Trần Văn Của Đứng Bộ Và Giao Cấp Quyền Sử Dụng Đất 3012 m2 Đất Của Tôi Đã Khai Khẩn Từ Năm 1997 , Là Tài Sản Cá Nhân Riêng Của Tôi Đã Tạo Lập - Khai Khẩn - Cất Nhà Lập Vườn - Và Sử Dụng Ổn Định Cho Tới Ngày Nay . Sớm Xuống Xác Minh Hiện Trường Có Trực Tiếp Tôi Hướng Dẫn Chỉ Dẫn Phản Ảnh . Và Cung Cấp Cho Tôi Toàn Bộ Cơ Sở Căn Cứ Chi Tiết Và Đầy Đủ Của Các Quyết Định Của Thành Phố Đã Ban Hành . Sớm Tổ Chức Thực Hiện Giải Quyết Khiếu Nại Của Tôi Đã Hơn 17 Năm Nay Liên Tục Khiếu Nại Đến Các Cấp Lãnh Đạo Nhưng Không Được Giải Quyết Công Khai Minh Bạch , Cụ Thể Rõ Ràng....

Xem Chi Tiết Cơ Sở Căn Cứ Từ Năm 1997 Cho Tới Ngày Nay ,  Tìm Kiếm Google :

+ Nguyenkasa
+ Luuvanminh1979
+ Trananhnguyet1945
+ Trananhnguyet19451
Truongsinh1979

--------------------------------------------------------------------

Xem Tiếp Diễn Tiến Sự Việc kể Từ Ngày 01 / 03 / 2014 Trở Về Sau  ; Vẫn Giữ Nguyên Các giá Trị Nội Dung Đã Đăng Tải Trên Các Blog , Các Trang Web , Các Tài Liệu Cơ Sở Căn Cứ Phản Ảnh Không Thay Đổi Giá Trị....Không Xóa Bỏ .

1 http://nguyenkasa1978.blogspot.com/


https://drive.google.com/folderview?id=0B5clOJnCjtWkX1JzVUdQS1dVUGM&usp=sharing

2  http://luuvanminh1979kasa.blogspot.com/

http://luuvanminh1978.blogspot.com/