Thứ Sáu, 6 tháng 9, 2013

Đại Biểu Quốc Hội - Linh Mục Phan Khắc Từ

Ngày 12 / 03 / 2014 :

1    Ngày 11 / 03 / 2014 , Cho Càn Quét , Chiếm Đoạt , Phá Hoại Tài Sản Của Công Dân Sai Trái Với Quy Định Của Pháp Luật ...

http://nguyenkasa1978.blogspot.com/


2   Các Cấp Lãnh Đạo .
http://luuvanminh1978.blogspot.com/

3   Lược Sử Luuvanminh1979
http://luuvanminh1979kasa.blogspot.com/

Đơn Khiếu Nại Bổ Xung Ngày  14 /03/2014 Và Các Chứng Từ Gởi Bưu Điện Có Vấn Đề  Lập Giả Và Xóa Lưu Trữ , Ngăn Cản Đơn Khiếu Nại Gởi Các Cấp Lãnh Đạo .
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/5990881047878242945

Video0261   Ngày 15/03/2014  Các Chứng Từ Gởi Bưu Điện Có Vấn Đề  Lập Giả , Đơn Khiếu Nại Bổ Xung Ngày  14 /03/2014 Và Các Chứng Từ Gởi Bưu Điện Có Vấn Đề  Lập Giả Và Xóa Lưu Trữ , Ngăn Cản Đơn Khiếu Nại Gởi Các Cấp Lãnh Đạo .
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/5990886804464581777

Video0260  Ngày 15/03/2014 , Tên Chủ Trì Tu Hành Giả Trá - Lê Phú Thành Pháp Danh Thích Hạnh Viên , Đồng Thời Là Thành Viên Của Mặt Trận Tổ Quốc Phường Long Thạnh Mỹ Đang Xây Dựng Kiên Cố Trái Phép Nằm Ngoài khuôn Viên Thửa 171 , Để Chiếm Dụng Đất Đai .
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/5990884262079493521

- Buổi Tổ Chức Thực Hiện Quyết Định 3148 Đã Quá Thời Hạn 02 Năm Vào Ngày 12 / 03 / 2014 Tại Phòng Quản Lý Trật Tự Đô Thị Quận 9 Đầy Rảy Những Bất Hợp Lý , Những Lý Lẽ Không Phù Hợp , Không Tương Thích .  Do Trong Nội Bộ Các Cơ Quan Lưu Trữ Trong Hồ Sơ Gốc Với Tên Trần Thị Ánh Nguyệt . Để Thay Thế Tên Trần Ánh Nguyệt Ở Ngoài Thực Tế Đã Khiếu Nại Gần 20 Năm Nay Không Được Giải Quyết Khiếu Nại Theo Đúng Trình Tự Thủ Tục Hành Chánh Quy Định , Không Được Thụ Lý Giải Quyết Đơn Khiếu Nại Cho Tới Ngày Nay Và Đang Cho Liên Tục Những Ngày Gần Đây Càn Quét Phá Hoại Tài Sản Của Tôi Liên Tục ( Xem Chi Tiết Bên Dưới ) .
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/5990181430232745185

- Biên Bản Làm Việc Ngày 12 / 03 / 2014 .
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/5990185594806095825

- Bộ Hồ Sơ Chánh Gốc Lưu Trữ Xảo Trá Trong Nội Bộ Cơ Quan Ngày 12 / 03 / 2014 .
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/5990509140720489297

- Một Xắp 07 Tờ Bản Chánh Gốc Văn Bản Thông Báo Số  41/TB-UBND.Q9 Ngày 16/01/2014 , Đến Nay Đã Quá Thời Hạn . Có Nghĩa Là Giữ Những Văn Bản Này Cố Ý Không Có Gởi Cho Các Cơ Quan Khác Biết Nội Dung Sự Việc , Giải Quyết Che Dấu Sự Việc .
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/5990516504964236833


- Ngày 12 / 03 / 2014 : Theo Thư Mời , Trong Lúc Làm Việc 02 Bên Trình Bày Với Nhau Có Lẫn Lộn 01 Xắp Hồ Sơ Bản Chánh Gốc . Khi Về Nhà Tôi Phát Hiện , Xem Qua Tôi Thấy Những Sự Việc Sai Trái Như Sau : 
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/5990514807019501297

- Video0254  Ngày 12 / 03 / 2014 Buổi Tối , Anh Đức - Phòng Kinh Tế Môi Trường Phường long Thạnh Mỹ , Báo Về Việc có Lẫn Lộn Các Văn Bản Chánh Hay Không .
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/5990530712604488289

- Luôn Luôn Lưu Trữ Trong Hồ Sơ Gốc Với Tên Trần Thị Ánh Nguyệt .  

- Trong Xắp Hồ Sơ Bản Chánh Gốc Lưu Trữ Nội Bộ Của Cơ Quan Có 01 Hàng Chữ Viết Tay Địa Chỉ Số  7 / 27 Nguyễn Xiển , Kp Long Hòa , P.Long Thạnh Mỹ . Đây Không Phải Là Địa Chỉ Của Nhà Tôi .

- Tại Cơ Quan Thanh Tra Thành Phố Khi Tiếp Với Tôi . Thanh Tra Trả Lời Rất Rõ Ràng : Thanh Tra Không Có Nhiệm Vụ Giải Quyết Đơn Khiếu Nại Của Tôi . Xem Chi Tiết Toàn Bộ Quá Trình Sự Việc Đã Xảy Ra Tại Cơ Quan Thanh Tra ( Xem Bên Trang Blog : Các Cấp Lãnh Đạo - Tại Phần Trang 03 Bên Dưới ) .

- Vì Thế Quyết Định Che Dấu Tôi Về Sự Giải Quyết Của Các Cấp Trong Nội Bộ Số  50 /2013/QĐ.UBND Ngày 19/11/2013 Đã Giải Quyết Giao Cấp Cho Ai Đó . Chứ Không Phải Giải Quyết Theo Đơn Khiếu Nại Của Tôi Là Trần Ánh Nguyệt Đã Gần 20 Năm Liên Tục Khiếu Nại Cho Đến Ngày Nay .

- Từ Năm 1997 Cho Đến Năm 2014 , Không Có Bất Kỳ Cơ Quan Nào Phối Hợp Với Các Ban Ngành Nào Về Việc Cấm Mốc , Đặt Để Trụ Ranh Giới Mốc Giới Đúng Chuẩn Mục Quy Định Tại Khuôn Viên 7600 m2  Thực Tế Trên Đất . Không Có Trụ Ranh Giới Mốc Giới khuôn Viên 7600 m2 Thực Tế Trên Đất Thì Bản Vẽ Chi Tiết Và Đầy Đủ Tính Pháp Lý Số 90608 / HD-ĐĐBĐ Ngày 25 / 05 / 2006 Đã Lấy Ở Đâu Ra Cơ Sở ???

- Từ Năm 1997 Cho Đến Năm 2014 , Tôi Không Có Được Bất Kỳ Cơ Quan Nào Đã Có Ban Hành Cho Tôi Văn Bản Thụ Lý Đơn Khiếu Nại Của Tôi Theo Đúng Quy Định Của Pháp Luật Về Việc Khiếu Nại 7600 m2 Đất Của Ông Trần Văn Của Đứng Bộ Cho Đến Ngày Nay .


---------------------------------------------

Trần Ánh Nguyệt CMND: 020758784 Nhà Số 727 Nguyễn Xiển, Tổ 14, khu phố Long Hòa, phường Long Thạnh Mỹ,quận 9, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam .

- Tìm Kiếm Google : nguyenkasa ; trananhnguyet19451 ; trananhnguyet1945 ; luuvanminh1979 ; truongsinh1979 ; 


Xem Bản Đồ Vị Trí
Của Tôi          2

Kính Gởi Các Cấp Lãnh Đạo Trung Ương Về Ngày 10/04/2012 Tại Sở Tài Nguyên & Môi Trường.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Luật Rừng Của Cơ Quan Pháp Luật Địa Phương

50G Dung Lượng Clip Quay Về Các Hộ Giáp Ranh Khiêu Kích Gây Sự Phá Hoại Xâm Phạm Khuôn Viên 3012m2

Bị Đốt Xe Khi Đang Cưa Cây

Đơn Gởi Báo Công An Nhân Dân Vụ Việc Không Đúng Như Quý Báo Đã Nêu

Ngày 02 04 2012    Đã Bắt Đánh Đập Gia Đình Tôi Trái Pháp Luật

1
                                                    10    

Vào lúc 8 giờ sáng ngày 06 / 04 /2012 . Tôi tiếp tục tới trình diện lần 2 theo yêu cầu của công an Quận 9. Tôi có thể bị bắt đánh tiếp ép buộc tôi phải ký bồi thường...vv . Đây là tin nhắn của tôi Lưu vân Minh  CMND : 023200765.                      2       3

Công An quận 9 Yêu cầu tôi lúc 8 giờ sáng thứ hai ngày 09/04/2012 đến để trình diện. Nhưng khi đến trình diện lại không cho ký vào sổ đã trình diện. Và yêu cầu tôi sáng thứ sáu tới để trình diện tiếp.

Gần 9 giờ sáng Thứ sáu tôi đã tới để trình diện.và cả hai mẹ con tôi vào trình bày trả lời những câu hỏi của công an tại phòng số 1. Thấy có người dân cùng ngồi tại đó và đã yêu cầu tôi ra ngoài phòng chờ. Tôi ngồi chờ cũng hơn 10 giờ thấy cũng vẫn còn đang giải quyết cho 2 người dân kia, Nên tôi đã xin phép đi khám bệnh . Và hẹn lại tôi sáng thứ hai tới. Cũng không cho ký vào sổ đã trình diện.

Sáng thứ hai tôi tới trình diện.Bảo có đi khám bệnh hay không?_ có .Và hẹn tôi sáng thứ sáu tới để trình diện tiếp.Cũng không cho ký vào sổ đã trình diện.

Sáng thứ sáu ngày 13/04/2012......Trả Lời :       

Đơn Tường Trình Ngày 02/04/2012 Theo Yêu Cầu Điều Tra Viên Nguyễn Xuân Khương Mã Số 271-321.Đã gởi Bưu Điện ngày 18/04/2012 Tới Ban Chỉ Huy Công An Quận 9, Do Mẹ Tôi Đi Gởi Thư . Và Ngày 20/04/2012 Tôi Vẫn sẻ Tới Công An Quận 9 Như Đã Hẹn. Đây Là Tin Nhắn Của Tôi Lưu Vân Minh .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Hồ Sơ Đính Kèm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 CHẤN THƯƠNG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 SỰ CAN THIỆP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28Trần Ánh Nguyệt  CMND: 020758784     1   2  3  4  5  6  7  8  9  10
Nhà Số 727 Nguyễn Xiễn, Tổ 14, Khu Phố Long Hòa, phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, Thành Phố Hồ Chí Minh


 Quyết Định Tạm Đình Chỉ Số 4184-QĐ UBND Ngày 03 09 2011 của PCT-Nguyễn Hữu Tín Cho Đánh Đập, Phan Chọi Đá, Cướp Phá Tài Sản …Cho Xây Dựng Trái Phép Một Lúc 10 Căn Nhà Diện Tích Hơn 1000 m 2 , Có Đồng Hồ Điện Riêng Biệt Ở Mõi Căn , Còn Có Bảo Vệ – Vệ Sĩ Chính Quy Đứng Canh Giữ Nữa Để Hai Mẹ Con Tôi Có Phản Ứng Thì Bắt Nhốt .
 Số 01    Số 02a   Số 02b   Số 03a    Số 03b    Số 04    Số 05a   Số 05b    Số 06     Số 07a  
 Số 07b    Số 08


Clip Quay Ngày :  01   02   03  04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17  
 18   19   20   21   22    23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35  36  37  38  39   


 Báo Thanh Tra Ngày 27 11 2011 Lường Gạt Tiền Của Dân Cả 100(trăm) - 1000(Ngàn) Tỉ Đồng .

Clip Quay : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50


THANH TRA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGÀY 10 / 11/ 2011 & NGÀY 21/11/2011

 KG NGUYỄN MINH TRIẾT – Chủ Tịch Nước
 1.1  1.2  1.3  1.4  1.5  1.6  1.7  2  3.1  3.2  4  4.1  4.2  4.3  4.4 
 4.5a  4.5b  4.6a  4.6b  4.7  4.8  4.9  4.10  4.11  4.12  4.13  4.14  4.15  5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108
 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128
 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148


Khi vào trang Nhaccuatoi.com nhấp vào Đăng Bởi Luuvanminh1979 để xem Thông Tin


 DINH DƯỠNG & SỨC KHỎE
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114
 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135
 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156
 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177
 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198
 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219
 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240
 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261
 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282
 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303
 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324
 325 326 327 328 329 330   

 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114
 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135
 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156
 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177
 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198
 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219
 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240
 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261
 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282
 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303
 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324
 325 326 327 328 329 330 331 332    

Tìm Kiếm Google: Trananhnguyet1945.4Shared
Chuyện Đời TôiSự Kỳ Thị Của Quyết Định Số 4257/QĐ-UBND.TP của ông P.chủ tịch Nguyễn Trung Tín,Tạo Thành Phần Gia Tộc Giả,Để Thanh Toán Hơn 240000 m2 Đất
1  2  3  4  5


Quyền Lợi Chính Đáng Của Dân Bị ‘Lãng Quên’
Để Thanh Toán Hơn 240.000 m2 Đất Gia Tộc Tôi
Và Hơn 28.000 m2 Đất Thuộc Diện Nhà Nước Thu Hồi Quản Lý Của Bà Đầm Râu Thời Pháp Thuộc
Để Cấp Trái Phép Cho Các Hộ Giáp Ranh Và Cho Hành Hung – Khiêu Khích – Phá Hoại Liên Tục Cây Trồng Của Gia Đình Tôi .


Cục Lưu Trữ / Trần Thị Liên / Số 2773 - QĐ UB QLĐT / Trước Bạ Nhà Đất / Bao Năm Giải Phóng
 Để Đối Phó Với Văn Bản Chỉ Đạo Của Trung Ương Số 2454/VPCP KNTN Ngày 20/4/2011 Do Ông Phan Văn Minh Đã Ký Chỉ Đạo , Hiện Tại Ở Cấp Dưới Đang Xảy Ra …Hành Hung Gia Đình Tôi Và Lạm Dụng Quyền Hạn Bao Che Cho Những Kẻ Đã Hành Hung ,Phi Tang Chứng Cứ, Thu Giữ Vật Chứng Sai Quy Định, Cơ Quan Pháp Luật Địa Phương Đã Không Làm Đúng Theo Trình Tự Quy Định Của Pháp Luật Khi Những Sự Việc Sảy Ra Liên Tiếp Đến Với Gia Đình Tôi .
 1/ Ngày 29/5/2010,Vụ Phó CAP.Long Thạnh Mỹ - Lê Hữu      Anh Tuấn Cho Người Chém Gia Đình Bà Trần Ánh Nguyệt Để Khỏi Cho Nhập Hộ Khẩu.Và Lạm Dụng Quyền Hạn Cố Ý Làm Trái Thủ Tục Hành Chính Để Khỏi Đưa Kẻ Chém Người Ra Pháp Luật
  2/ Ngày 16/7/2010 Võ Văn Cường vẫn tiếp tục cầm hung khí rượt đuổi trong khuôn viên đất tôi Và Sự Việc đe dọa đập bể xe người quen của tôi… Bởi cái gốc tận cùng là Quyết định 117/QĐ-UB-NC và Quyết định Điều chỉnh phần còn lại quyết định 117/QĐ-UB-NC theo Quyết định sô                          4257/QĐ-UBND.TP của ông P.chủ tịch Nguyễn Trung Tín, Đã giao cho ai? Đã Cấp cho ai? Nó không được đưa ra ánh sáng nên gia đình tôi, hai mẹ con tôi sẽ còn gặp nhiều sự việc tồi tệ hơn nửa
 3/ Vụ Việc Xảy Ra Theo Giấy Mời CAP Ngày 26/7/2010
 Cơ quan pháp luật địa phương CA.Q9 Lồng ghép hồ sơ chém người vào hồ sơ vụ việc Khác theo thơ mời ngày 30/7/2010 của Điều tra viên Võ Xuân Ngọc CA.Q9
   4/ Vụ Võ Minh Phước Tức Là Con Của Ông Võ Văn Cường Đã Vào Tận Nhà Tôi Để Chém , Mặt Trận Tổ Quốc Thành Phố Và Công An Quận 9 Đã Lập 02 Chứng Từ Sai Trái Báo Cáo Để Lừa Cấp Trên .
 Xem Video Clip :   1 
  5/ Vụ Các Con Của Tổ Trưởng Tổ 13- Bà Trần Thị Liên Cầm Dao Rựa Phan Chọi Hành Hung Chặt Phá Cây Và Qua Hình Ảnh Ghi Nhận Đã Bán
 Ngầm Đất Tôi Hiện Đang Sử Dụng 3012 m2 Ngày 26 Tháng 12 Âm Lịch
  Xem Video Clip :   1   2   3   4    5    6    7
   6/ Vụ Gia Đình Ông Võ Văn Cường Tiếp Tục Chặt Phá Cây , Hành Hung
 Phan Chọi Lúc 5 Giờ Chiều Ngày 6/5/2011 .
 Xem Video Clip :   1   2   3   4    5    6   
   7/ Vụ Chủ trì Chùa Lê Phú Thành Đã Chỉ Đạo Thợ Chặt Phá Cây Khiêu Khích – Hành Hung Phan Chọi Gạch Đá Cùng Với Con Gái Của Bà Trần Thị Rê Làm Bà Trần Ánh Nguyệt Bị Phun Máu Đầu Ngày 02/6/2011. Nhưng Công An Phường Không Cho Giấy Giới Thiệu Chứng Thương, Lạm Dụng Quyền Hạn Đã Thu Giữ 15 Viên Gạch Nhỏ Không Đúng Theo Trình Tự Pháp Luật Quy Định Và 02 Viên Gạch Lớn Phan Chọi Đã Bị Ông Lê Phú Thành Làm Thay Đổi Hiện Trường Lấy Về

1     2     3