Thứ Hai, 6 tháng 1, 2014

Ngày 02 01 2014 , Lường Gạt Các Cấp Trên , Cướp Phá Hoại Tài Sản...Và Không Giải Quyết Đúng Nội Dung Các Đơn Khiếu Nại Của Tôi .

Ngày 02 01 2014 .


Ngày 18 12 2013 Làm Xáo Trộn Các Địa Chỉ Số Nhà Cho Cướp Phá Tài Sản Của Nhân Dân .
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5958586916148759377

Video0184  : Vị Trí '' 727 Nguyễn xiển ,Long Thạnh Mỹ '' Vị Trí Của Tôi Đang Ở Hiện Tại
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5958605809471247809

Video0193 : Vị Trí '' 727 Nguyễn xiển ,Long Thạnh Mỹ '' Sai Trái , Không Phải Vị Trí Của Tôi Đang Ở Hiện Tại .Vị Trí Tại Nhà Trẻ Sơn Ca .
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5965722919004167953

Văn Bản Giao Cấp Hàng Loạt Số Nhà Giả Cho Nhân Dân Sử Dụng !!! Văn Bản Giao Cấp Số Nhà 727 Nguyễn Xiển Là Đúng Với Trình Tự Các Biển Số Nhà Cùng Một Bên Dãi Trên Thực Tế , Nhưng Vị Trí Ở Trên Các Bản Đồ Có Uy Tín Thì Lại Không Có Trùng Khớp Cùng Một Vị Trí . Như Vậy , Những Số Nhà Của Các Hộ Dân Liền Kề Ở Đây Điều Là Số Nhà Giả . Vì Thế Mới Phát Sinh Ra Một Chuyện Mã Số Hộ Bị Đôn...vv
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5966072386301087745

Mã Số Hộ Bị Đôn , Mã Số Hộ Bị Đôn Thì Coi Như Những Căn Nhà Ở Đây Cũng Không Có Được Lưu Trữ Hợp Pháp Bên Trong Sổ Bộ Lưu Trữ Xảo Trá Của Cơ Quan Pháp Luật Địa Phương . Muốn Lưu Trữ Ra Sao Thì Tùy Thích !!! Như Vậy , Một Khối Lượng Lớn Tài Sản Của Nhân Dân Sẽ Đi Về Đâu ? Muốn Cướp thì Cướp , Muốn Phá Hoại Thì Phá Hoại , Muốn Đàn Áp Thì Đàn Áp...Bằng Những Văn Bản , Những Quyết Định Xảo Trá Của Cơ Quan Pháp Luật Địa Phương . Như Trường Hợp Của Tôi Giải Quyết Không Công Khai , Không Minh Bạch , Không Cụ Thể , Không Rõ Ràng , Các Cơ Sở Chi Tiết Và Đầy Đủ Của Các Quyết Định Đã Ban Hành , Đầy Rẫy Những Sai Trái .
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5829858085125184081

---------------------------------------------------------

Lường Gạt Các Cấp Trên , Cướp Phá Hoại Tài Sản...Và Không Giải Quyết Đúng Nội Dung Các Đơn Khiếu Nại Của Tôi .
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5964541457615488833

Video Về 02 Văn Bản Xảo Trá Của Thành Phố Hồ Chí Minh .
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5964543798389152081

Ngày 04 / 11 / 2013 ,  Tên Chủ Trì Chùa Quang Bửu Phá Hoại .
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5951934165331730145

Ngày  02 / 11 / 2013 ,   Hộ Nhà Võ Văn Cường Phá Hoại .
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5951937548187641345

Ngày 29 / 12 / 2013 ,   Hộ Nguyễn Văn Thành - Bên Ông Lê Văn Huỵch Phá Hoại .
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5963374295669637457

1  Đơn Tôi Là Đơn Khiếu Nại 7600 m2 - Cơ Quan Pháp Luật Đã Tự Phân Chia Sai Trái Pháp Luật . Tôi Không Có Bất Kỳ Đơn Tranh Chấp Nào .
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5965710061685996177

2  Đơn Tôi Là Đơn Khiếu Nại 7600 m2 - Cơ Quan Pháp Luật Đã Tự Phân Chia Sai Trái Pháp Luật . Tôi Không Có Bất Kỳ Đơn Tranh Chấp Nào .
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5965709361160642369

3  Đơn Tôi Là Đơn Khiếu Nại 7600 m2 - Cơ Quan Pháp Luật Đã Tự Phân Chia Sai Trái Pháp Luật . Tôi Không Có Bất Kỳ Đơn Tranh Chấp Nào .
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5965707758067324033

4  Đơn Tôi Là Đơn Khiếu Nại 7600 m2 - Cơ Quan Pháp Luật Đã Tự Phân Chia Sai Trái Pháp Luật . Tôi Không Có Bất Kỳ Đơn Tranh Chấp Nào .
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5965706448560252465

Hai Văn Bản Số 7051 Và 7052 Của Ủy Ban Nhân Dân Pháp Chế Nội Chính Ngày 30/12/2013 Do Ông Nguyễn Hữu Tín Đã Ký , Đã Hơn 16 Năm Khiếu Nại Và Đến Nay Cả 02 Văn Bản Nêu Trên Có Tiêu Đề Là Gì ? Văn Bản Công Văn ? Thông Báo ? Phiếu Chuyển ? Hay Là Quyết Định Giải Quyết Cuối Cùng Của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Theo Các Đơn Khiếu Nại Của Tôi Đến Ngày Nay ? Tại Sao Không Có Tiêu Đề Rõ Ràng , Che Dấu Các Cấp Trên Điều Gì ? Vì Sao Tôi không Được Có Sự Tổ Chức Thực Hiện Giải Quyết Các Nội Dung Đơn Thư Khiếu Nại Của tôi Theo Đúng Trình Tự Thủ Tục Giải Quyết Hành Chánh Của Pháp luật ? Không Thơ Mời , Không Cho Đối Chất , Không Tổ Chức Thực Hiện Việc Giải Quyết Khiếu Nại , Không Công Khai Minh Bạch Rõ Ràng , Không Xuống Xác Minh Hiện Trường , Ban Hành Những Văn Bản Sai Trái Không Hội Đủ Các Yếu Tố Cơ Sở Pháp lý Quy Định Và Đang Cho Cướp Phá Hoại Tài Sản Của Tôi , Tại Sao Như Vậy ? ... Như Vậy , Ai Là Người Đại Diện Hợp Pháp ? Và Đã Cung Cấp Các Quyết Định Đã Ban Hành , Đã Giải Quyết Cho Những Ai , Và Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Đã Thụ Lý Giải Quyết Đơn Khiếu Nại Của Những Ai , Để Chồng Chéo Và Che Dấu Về Việc Giải Quyết 7600 m2 Đất Của Ông Trần Văn Của Đứng Bộ ? Hay Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Đã Báo Cáo Các Cấp Trên Đã Giao Cấp Cho Tôi 3012 m2 Đất Của Tôi Rồi , Trong Khi Trên Thực Tế Thì Lại Giao Cấp Cho Nhưng Người Nào Đó Và Đang Cho Cướp Phá Tài Sản Của Tôi .Nếu Nghiêm Túc Có Tổ Chức Thực Hiện Quyết Định 3148 Nêu Trên Thì Tại Sao Trên Thực Tế Xảy Ra Hoàn Cảnh Đang Cướp Phá Tại Gia Đình Của Tôi ( Tại Vị Trí Tôi Đang Sử Dụng Khuôn Viên 3012 m2/7600 m2 Đất ) Lại Trái Ngược Như Vậy .

Các Nội Dung Các Đơn Thư Khiếu Nại Của Tôi : Tôi khiếu Nại Yêu Cầu Cung Cấp Toàn Bộ Hồ Sơ Chi Tiết và Đầy Đủ Dẫn Tới Các Quyết Định Đã Ban Hành Về Việc Giải Quyết 7600 m2 Đất Của Ông Trần Văn Của Đứng Bộ .

Tôi Không Có Đơn Tranh Chấp Với Bất Kỳ Ai , Tôi không Có Đơn Tranh Chấp Với Gia Tộc ,Tôi Không Có Bất Kỳ Đơn Nào Yêu Cầu Giải Quyết Lại Sự Việc 7600 m2 Đất Của Ông Trần Văn Của Đứng Bộ Mà Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Đã Cố Ý Nói Lách , Né Tránh Trách Nhiệm , Che Dấu Sự Việc Các Cấp Trên Bằng Hai Chữ '' Tranh Chấp '' , Đòi Hỏi Phải Có Tình Tiết Mới , Tình Tiết Cũ Nên Không Giải Quyết Các Đơn Thư Của Tôi Là Sai Trái Pháp Luật , Cố Ý Giải Quyết Sai Trái Chồng Chéo Và Kính Mong Các Cấp Lãnh Đạo Trung Ương Tiếp Tục Can Thiệp Và Giám Sát Điều Tra Chặt Chẻ , Phải Giải Quyết Đúng Với Các Nội Dung Của Tôi Đã Khiếu Nại Như biên Bản Làm Việc Tại Thanh Tra Thành Phố Ngày 14 / 09 / 2013 , Đã Hơn 16 Năm Nay Không Công Khai Minh Bạch Cụ Thể Rõ Ràng .Cung Cấp Toàn Bộ Hồ Sơ Chi Tiết Và Đầy Đủ Của Các Quyết Định Đã Ban Hành , Giao Quyền Sử Dụng 3012 m2 Đất Cho Tôi Sử Dụng , Xử Lý Những Kẻ Cướp Và Phá Hoại , Và Giao Cấp Sổ Cư Trú KT2 Theo Đúng Quy Định Của Pháp Luật Như Các Đơn Khiếu Nại Tôi Đã Trình Bày . Bảo Vệ Tánh Mạng Và Tài Sản Của Hai Mẹ Con Tôi Đang Bị Đe Dọa Nghiêm Trọng , Giải Quyết Trong Sự Công Khai Minh Bạch Cụ Thể Rõ Ràng .

Vị Trí '' 727 Nguyễn Xiển '' Sai Trái Ở Trên Thực Tế - Mục Đích Báo Cáo Xảo Trá Lên Cấp Trên Và Cướp Phá Tài Sản Của Nhân Dân . Ở Trên Bản Đồ Google Map , Khi Gõ Vị Trí '' 727 Nguyễn Xiển '' Thì Vị Trí Trên Nằm Ngay Đường Số 29 - Đường Nguyễn Xiển , Vị Trí Được Nằm Ngay Tại Nhà Trẻ Sơn Ca . Để Ngầm Định Việc Đang Giải Quyết Sai Trái Trên Thực Tế Là Đã Có Xây Cất Nhà Trẻ Và Việc Đang Giải Quyết Đơn Của Tôi Là Giải Quyết Đơn Tranh Chấp Với Gia Tộc . Trong Khi '' 727 nguyễn Xiển , Long Thạnh mỹ '' Của Tôi Đang Sử Dụng Hiện Tại 3012 m2/7600 m2 Của Ông Trần Văn Của Đứng Bộ Tại Thửa Số 195a và 195b Theo tài Liệu 1975 , Vị Trí Ngày Nay Là Nằm Đối Diện Với Đường Số 25 - Đường Nguyễn Xiển .

Về Việc Tranh Chấp 2800 m2 Giao Cho Gia Tộc ông Trần Văn Chiêu Như Quyết Định số 117/QĐ.UB.ĐC Ngày 03/10/1995 Là Hoàn Toàn Không Có Cơ Sở Xác Đáng . Cũng Như Văn Bản Của Tòa Án Nhân dân Quận 9 Số 198 / TAQ9 Ngày 11 04 2008 , Đã Xác Định : '' Phần Đất Nói Trên Chưa Thể hiện Rõ Những Ai Có Quyền Sử Dụng Hoặc Ai Là Người Có Tên Trong Sổ Đăng Ký Ruộng Đất , Sổ Địa Chính . '' . Vì Thế Chưa Là Tài Sản Hợp Pháp Của Ông Trần Văn Chiêu Tại Thửa Đất Số 195a và 195b Theo Tài Liệu Năm 1975 . Thì Tài Sản 2800 m2 Ở Đâu Mà Có Để Phân Chia Cho Các Con Của Ông Trần Văn Chiêu , Các Con Tranh Chấp , Tạo Dựng Tranh Chấp Xảo Trá - Để Báo Cáo Xảo Trá Lên Cấp Trên Và Cướp Phá Tài Sản Của Nhân Dân . 
Năm 1996 Ông Trần Văn Chiêu Chết . Năm 1997 , Tôi Về Đây Khai Khẩn Đất 3012 m2 Đất Cỏ Hoang Dưới Sự Tái Xác nhận Cho Đất Nhiều Lần Có Xác Nhận Của Chính Quyền . Tôi Đã Sử Dụng Đất Hợp Pháp Có Nguồn Gốc Của ông Bà Rõ Ràng Và Tôi Đã Khiếu Nại Liên Tục Cho Tới Ngày Nay Đã Ban Hành 02 Quyết định 4257 Và 3148 Đầy Sai Trái Và Vi Phạm Pháp Luật Nghiêm Trọng Như Các Cơ Sở Chi Tiết Của Tôi Đã Trình Bày Cụ Thể Rõ Ràng Những Bất Hợp Lý Và Vô Lý Của Cơ Quan Pháp Luật Địa Phương . 
Vì Thế Giao Cho Tôi Quyền Sử Dụng 3012 m2 Đất Của Tôi Đã Sử Dụng Từ Năm 1997 Đến ngày Nay Là Điều Hợp Pháp Và Hợp Lý . Không Thể Thực Hiện Quyết Định 3148 Khi Chưa Có Sự Giải Quyết Xác Đáng - Cụ Thể - Rõ Ràng - Công Khai - Minh Bạch , Cho Người Cướp Phá Tài Sản Của Tôi , Và Giao Cấp Cho Những Thành Phần Sai Trái Quy Định Của Pháp Luật .

Thứ Năm, 2 tháng 1, 2014

Muôn Năm Mãi Xuân .


Muôn Năm Mãi Xuân .

Cưỡi Ngựa Ốm
Lên Đồi Chênh
Phòng Vấp Ngã
Cứ Dần Dần .

Trên Núi Có Thông Cổ
Sừng Sững Tới Ngàn Sao
Gốc Vững Cành Vươn Mãi
Trời Đất Mãi Tươi Lâu .

Trời Xuân Cây Cao Rễ Lớn
Quả Chín Đẹp Ba Thu
Cành Lá Không Héo Không Rụng
Rễ Bền Không Ngờ !

Lá Rợp Rễ Dài Sững Đất Trời
Nước Trong Nguồn Thẩm Đổ Sông Biển
Người Được Thuốc Tiên
Sống Mãi Vô Biên .

Thuốc Thực Tốt
Uống Sẽ Lành
Sau Ba Chén
Thấy Rõ Rành
Thần Trong Thần
Thanh Trong Thanh
Làm Cho Gắng
Sẽ Trường Sinh .

Thong Thả Vào Thiên Thai
Được Biết Tin Tức Tốt
Hái Thuốc Có Tiên Đồng
Động Phủ Ngời Xuân Sắc .

Hái Thuốc Thiên Thai Lạc Lối Mê
Đào Hoa Rong Ruổi Đẹp Nhai Kỳ
Làn Xuân Chim Hót Ran Tình Tứ
Nhắn Bảo Chàng Lưu Chớ Có Về .

Miền Bình Yên Đã Đến
Sông Núi Muôn Dặm Thênh
Liễu Xanh Thơm Ngát Cỏ
Gió Rộn Ngựa Hí Nhanh .

Phong Ba Nay Đã Dứt
Chèo Khuấy Nhẹ Thuyền Mau
Công Danh Từ Nay Thỏa
Chả Phải Than Bạc Đầu .

Điêu Ngạc Đang Thu Thế Rất Hùng
Cánh Xòe Nâng Gió Đến Cung Trăng
Vinh Hoa Nếu Hỏi Điều Mai Mốt
Sau Trước Thanh Danh Vượt Chín Trùng .


Phương Nam Có Con Đường Lớn .

Phương Nam Có Con Đường Lớn .

Một Niệm Lên Thiên Đường
Một Niệm Vào Địa Ngục
Địa Ngục Thiên Đường
Sẽ Phân Vinh Nhục
Luôn Luôn Tự Lập Làm Đầu
Không Thể Theo Người Hùng Hục .

Nhờ Lớn Oai Thần
Ma Quỷ Diệt Hết
Diệt Xong Lại Thêm Oai
Oai Thần Cũng Gắng Sức
Nhớ Kỹ Lấy Điều Này
Lâu Dài Không Vấp Váp .

Dùng Thì Ta Tiến
Bỏ Thì Ta Lui
Một Ngựa Ra Cửa Ải
Tiếng Lành Gang Tấc Thôi .

Trong Cửa Dấy Can Qua
Thân Thủ Điều Bất Hòa
Ngày Nào Áo Son Tới
Mới Bật Cười Ha Ha .

Sinh Có Thì
Thác Có Buổi
Việc Gì Dùng Dằng
Thản Nhiên Ta Đi
Trong Dạ Vô Nghi .

Một Tấm Lòng Lo Chẳng Chịu Thôi
Mưa Xuân Hoa Đẹp Khó Lưu Rồi
Đắc Ý , Về Nghỉ
Thất Ý , Về Nghỉ
Người Tiên Cũng Chỉ Kế Này Thôi .

Phương Nam Có Con Đường Lớn
Cưỡi Ngựa Vào Hàng Thành
Chẳng Cùng Người Đẹp Hát
Lại Có Một Tri Âm .

Công Danh Tuy Nhiều
Ra Sao Thực Tế
Tu Luyện Thành Chân
Chân Thân Bất Hủ
Muôn Năm Mãi Xuân .