Thứ Hai, 30 tháng 12, 2013

Đôi Cánh Hương Dăng .Đôi Cánh Hương Dăng .

Miền Đông Nam
Mai Mốt Sẽ Thành Gò
Đất Yên Kế Dân Lành Ai Giúp Đỡ
Nếu Không Gắng Sức Hùng Tâm
Nguồn Nước Biết Tìm Đâu Chỗ .

Đừng Bảo Gai Góc Xấu
Rồi Nên Tổ Phượng Loan
Trước Mắt Nên Chờ Đợi
Không Cần Sớm Dùng Dằng .

Trong Đêm Sâu
Đừng Bước Loạn
Đi Giữ Gìn
Đừng Hốt Hoảng
Nhớ Kỷ Rằng
Nên Kết Bạn .

Trồng Cây Hoa Nở
Hãy Đợi Xuân Sang
Gió Đông Tha Thướt
Hoa Khắp Phố Phường .

Trong Sách Có Nàng Đẹp Như Ngọc
Trong Sách Sẵn Có Tòa Bạc Vàng
Đọc Hết Năm Xe Sách
Chí Nguyện Tự Vững Vàng
Cứ Gì Lao Lực
Trong Lòng Ngổn Ngang .

Cưỡi Thỏ Ngọc Lên Cung Trăng
Vin Cành Quế Ngắm Chị Hằng
Đầy Mình Thơm Ngát
Đôi Cánh Hương Dăng .

Yên Như Núi Thái Sơn
Vững Như Đá Tảng
Thoải Mái Tiến Lên
Trong Thông Ngoài Thẳng
Đừng Nói Mưu Chưa Đạt
Chuyến Đi Này Hanh Thông .