Thứ Năm, 2 tháng 1, 2014

Muôn Năm Mãi Xuân .


Muôn Năm Mãi Xuân .

Cưỡi Ngựa Ốm
Lên Đồi Chênh
Phòng Vấp Ngã
Cứ Dần Dần .

Trên Núi Có Thông Cổ
Sừng Sững Tới Ngàn Sao
Gốc Vững Cành Vươn Mãi
Trời Đất Mãi Tươi Lâu .

Trời Xuân Cây Cao Rễ Lớn
Quả Chín Đẹp Ba Thu
Cành Lá Không Héo Không Rụng
Rễ Bền Không Ngờ !

Lá Rợp Rễ Dài Sững Đất Trời
Nước Trong Nguồn Thẩm Đổ Sông Biển
Người Được Thuốc Tiên
Sống Mãi Vô Biên .

Thuốc Thực Tốt
Uống Sẽ Lành
Sau Ba Chén
Thấy Rõ Rành
Thần Trong Thần
Thanh Trong Thanh
Làm Cho Gắng
Sẽ Trường Sinh .

Thong Thả Vào Thiên Thai
Được Biết Tin Tức Tốt
Hái Thuốc Có Tiên Đồng
Động Phủ Ngời Xuân Sắc .

Hái Thuốc Thiên Thai Lạc Lối Mê
Đào Hoa Rong Ruổi Đẹp Nhai Kỳ
Làn Xuân Chim Hót Ran Tình Tứ
Nhắn Bảo Chàng Lưu Chớ Có Về .

Miền Bình Yên Đã Đến
Sông Núi Muôn Dặm Thênh
Liễu Xanh Thơm Ngát Cỏ
Gió Rộn Ngựa Hí Nhanh .

Phong Ba Nay Đã Dứt
Chèo Khuấy Nhẹ Thuyền Mau
Công Danh Từ Nay Thỏa
Chả Phải Than Bạc Đầu .

Điêu Ngạc Đang Thu Thế Rất Hùng
Cánh Xòe Nâng Gió Đến Cung Trăng
Vinh Hoa Nếu Hỏi Điều Mai Mốt
Sau Trước Thanh Danh Vượt Chín Trùng .