Thứ Bảy, 31 tháng 5, 2014

2014-05-24 Thông Báo 344 Và 434 Của Ông Trương Tấn Sang - Chủ Tịch Nước Việt Nam .

2014-05-24 Thông Báo 344 Và 434 Của Ông Trương Tấn Sang - Chủ Tịch Nước Việt Nam .

https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6017230883456105329
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6021292347877685073

https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6019812558152741409 
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6021297174787315377

Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất Đã Quá 104 Năm ( Từ Năm 1910 Đến Năm 2014 ) Vẫn Còn Giá Trị Pháp Lý ? Vẫn Còn Hiệu Lực Phân Chia - Giao Cấp Tài Sản ? Trong Khi Theo Quy Định Hiện Hành Ngoại Trừ Đất Trồng Rừng , Đất Sản Xuất Nông Nghiệp Có Thời Hạn 50 Năm , Còn Những Loại Đất Khác Là Dưới 50 Năm . Và Việc Giao Cấp Giả Trá Những Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất Ngoài Khuôn Viên 7600 m2 Đất Của Ông Trần Văn Của , Cho Xây Dựng Trái Phép Hơn 20 Căn Nhà Kiên Cố , Sang Bán Chuyển Nhượng Sai Trái Để Lường Gạt Tiền Của Nhân Dân .

http://luuvanminh1978.blogspot.com/2014/05/giay-chung-nhan-quyen-su-dung-at-qua.html


https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6019065224936789041

https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6019066608145951665
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6019067325444151169

https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6019442211435369889
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6019448302983045377


Ngày 04 06 2014 Lợi Dụng Biển Đảo Việt Nam Đang Bất Ổn Cho Chiếm Đoạt - Phá Hoại Tài Sản Của Công Dân Sai Trái Quy Định , Gây Xáo Trộn Xã Hội . Toàn Bộ Quá Trình 17 Đoạn HD ViDeo - Ghi Âm Nêu Trên , Đây Không Phải Là Hành Vi Giải Quyết Tổ Chức Thực Hiện Quyết Định 4257 / Như Các Văn Bản Đã Ban Hành Dấu Kín Trong Nội Bộ Đã Nêu , Giao Cấp Cho Gia Tộc Ông Trần Văn Của 2800 m2 Đất Hay Phân Chia Giao Cấp Cho 04 Chi Đại Diện Của Gia Tộc . Mà Đây Là Hành Vi Phá Hoại Và Xâm Phạm Khuôn Viên 3012 m2 Đất Của Tôi Để Lập Cho Bằng Được Chứng Từ Giả Trá , Do Sự Việc Tôi Đã Phản Ảnh Đã Hơn 17 Năm Nay Chưa Có Bất Kỳ Cơ Quan Ban Ngành Nào Xuống Xác Minh Hiện Trường Khuôn Viên 7600 m2 Đất Của Ông Trần Văn Của Hay Xác Minh Khuôn Viên 3012 m2 Đất Của Tôi Đã Khai Khẩn Từ Năm 1997 , Chưa Có Bất Kỳ Cơ Quan Nào Xuống Xác Minh Và Cấm Móc Giới Ranh Giới Đặt Để Tru Theo Đúng Quy Định . Vì Thế Hôm Nay Đàng Áp Gia Đình Của Tôi Là Để Làm Việc Đó , Để Có Chi Tiết Cơ Sở  Cho Là Các Ban Ngành Các Cấp Đã Có Hành Vi Xuống Xác Minh Hiện Trường Đã Có Đo Vẽ Cấm Móc Ranh Giới Móc Giới Trong Khi Lại Đã Ban Hành Quyết Định 4257 / UBND .TP Ngày 07/10/2008 ??? Như Vậy Những Bản Vẽ Cơ Sở Chi Tiết Đã Ban Hành Quyết Định 4257/ Nêu Trên Ở Đâu Mà Ra , Ở Đâu Mà Có ??? Và Cho Nhiều Người Dân Đàng Áp ( Chủ Yếu Toàn Là Các Con Của Bà Trần Thị Liên - Tổ Trưởng Tổ 13 Khu Phố Long Hòa Vào Trồng Trụ Và Chặt Phá Nhiều Cây Trồng Của Tôi ) , Và Kêu Gọi Tên Võ Văn Cường Tham Gia - Đây Là Tên Đã Cướp Và Phá Hoại Rất Nhiều Tài Sản Cây Trồng Có Giá Trị Tài Sản Rất Lớn Của Tôi , Tôi Đã Thấy Sự Có Mặt Trong Khuôn Viên 3012 m2 Của Tôi , Có Nghĩa Là Có Ký Trong Văn Bản Làm Việc Ngày Hôm Nay , Thì Đây Là Tên Cướp Đó Và Xây Dựng Hơn 21 Căn Nhà Kiên Cố Trái Phép Như Các Đơn Tôi Đã Phản Ảnh . Bây Giờ Đã Có Cơ Sở Cho Cơ Quan Điều Tra , Đã Có Đủ Cơ Sở Điều Kiện Điều Tra Và Xác Định Tên Cướp Của Và Phá Hoại Rồi Đó - Tên Võ Văn Cường - Căn Cứ Vào Biên Bản Làm Việc Ngày Hôm Nay Ngày 04/06/2014 Có Tên Võ Văn Cường Đã Có Tham Gia , Tôi Không Biết Rõ Nguyên Nhân Là Sao , Có Vai Trò Gì , Quyền Lợi Liên Quan Gì Trong Việc Giải Quyết 7600 m2 Đất Của Ông Trần Văn Của ???  , Và Hơn 17 Năm Đi Liên Tục Khiếu Nại Đến Các Cấp Lãnh Đạo Trung Ương Đến Ngày Nay Tôi Cũng Không Có Bất Kỳ Cơ Quan Nào Đứng Ra Tiếp Nhận Giải Quyết Các Đơn Khiếu Nại Của Tôi , Không Có Bất Kỳ Cơ Quan Nào Đã Ban Hành Văn Bản Thụ Lý Giải Quyết  Các Đơn Thư Khiếu Nại Của Tôi Nào Hết ...Không Thư Mời , Không Cho Tiếp Xúc , Không Cho Đối Chất , Không Có Bất Kỳ Cơ Quan Nào Xuống Xác Minh Hiện Trường...Suốt 17 Năm Nay Tôi Liên Tục Khiếu Nại .
http://www.4shared.com/folder/4Q3ljVAD/luuvanminh1979.html
MVI_0075 -HD Đoạn 01  Ngày 04 06 2014 Lợi Dụng Biển Đảo Việt Nam Đang Bất Ổn Cho Chiếm Đoạt - Phá Hoại Tài Sản Của Công Dân Sai Trái Quy Định .
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6021063795455114353 


MVI_0076 -HD Đoạn 02  Ngày 04 06 2014 Lợi Dụng Biển Đảo Việt Nam Đang Bất Ổn Cho Chiếm Đoạt - Phá Hoại Tài Sản Của Công Dân Sai Trái Quy Định .
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6021064842362136305 


MVI_0077 -HD Đoạn 03  Ngày 04 06 2014 Lợi Dụng Biển Đảo Việt Nam Đang Bất Ổn Cho Chiếm Đoạt - Phá Hoại Tài Sản Của Công Dân Sai Trái Quy Định .
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6021066018081337393 


MVI_0078 -HD Đoạn 04  Ngày 04 06 2014 Lợi Dụng Biển Đảo Việt Nam Đang Bất Ổn Cho Chiếm Đoạt - Phá Hoại Tài Sản Của Công Dân Sai Trái Quy Định .
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6021067303813356017 


MVI_0079 -HD Đoạn 05  Ngày 04 06 2014 Lợi Dụng Biển Đảo Việt Nam Đang Bất Ổn Cho Chiếm Đoạt - Phá Hoại Tài Sản Của Công Dân Sai Trái Quy Định .
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6021068246921892945 


MVI_0081 -HD Đoạn 06  Ngày 04 06 2014 Lợi Dụng Biển Đảo Việt Nam Đang Bất Ổn Cho Chiếm Đoạt - Phá Hoại Tài Sản Của Công Dân Sai Trái Quy Định .
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6021069179233356417 


MVI_0082 -HD Đoạn 07  Ngày 04 06 2014 Lợi Dụng Biển Đảo Việt Nam Đang Bất Ổn Cho Chiếm Đoạt - Phá Hoại Tài Sản Của Công Dân Sai Trái Quy Định .
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6021070322434482113 


VID_04062014_0000013  Đoạn 08  Ngày04 06 2014 Lợi Dụng Biển Đảo Việt Nam Đang Bất Ổn Cho Chiếm Đoạt - Phá Hoại Tài Sản Của Công Dân Sai Trái Quy Định .
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6021071027602106353 


VID_04062014_0000014  Đoạn 09  Ngày 04 06 2014 Lợi Dụng Biển Đảo Việt Nam Đang Bất Ổn Cho Chiếm Đoạt - Phá Hoại Tài Sản Của Công Dân Sai Trái Quy Định .
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6021071946720462993 


VID_04062014_0000015  Đoạn 10  Ngày 04 06 2014 Lợi Dụng Biển Đảo Việt Nam Đang Bất Ổn Cho Chiếm Đoạt - Phá Hoại Tài Sản Của Công Dân Sai Trái Quy Định .
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6021072609043984497 


VID_04062014_0000016  Đoạn 11  Ngày 04 06 2014 Lợi Dụng Biển Đảo Việt Nam Đang Bất Ổn Cho Chiếm Đoạt - Phá Hoại Tài Sản Của Công Dân Sai Trái Quy Định .
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6021073391805868593

VID_04062014_0000017  Đoạn 12  Ngày 04 06 2014 Lợi Dụng Biển Đảo Việt Nam Đang Bất Ổn Cho Chiếm Đoạt - Phá Hoại Tài Sản Của Công Dân Sai Trái Quy Định .
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6021079581265346289 


MVI_0083 -HD Đoạn 13 Toàn Bộ Hành Vi Chiếm Đoạt Xâm Phạm Khuôn Viên 3012 m2 Của Tôi Ngày 04 06 2014 Đây Không Phải Là Hành Vi Tổ Chức Thực Hiện Quyết Định 4257 Như Đã Nêu .
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6021074711871150961 


MVI_0084 -HD Đoạn 14 Toàn Bộ Hành Vi Chiếm Đoạt Xâm Phạm Khuôn Viên 3012 m2 Của Tôi Ngày 04 06 2014 Đây Không Phải Là Hành Vi Tổ Chức Thực Hiện Quyết Định 4257 Như Đã Nêu .
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6021075653164801905 


MVI_0086 -HD Đoạn 15 Toàn Bộ Hành Vi Chiếm Đoạt Xâm Phạm Khuôn Viên 3012 m2 Của Tôi Ngày 04 06 2014 Đây Không Phải Là Hành Vi Tổ Chức Thực Hiện Quyết Định 4257 Như Đã Nêu .
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6021076722232106481 


MVI_0087 -HD Đoạn 16 Toàn Bộ Hành Vi Chiếm Đoạt Xâm Phạm Khuôn Viên 3012 m2 Của Tôi Ngày 04 06 2014 Đây Không Phải Là Hành Vi Tổ Chức Thực Hiện Quyết Định 4257 Như Đã Nêu .
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6021077679450561393

110128_001 - Ghi Âm Đoạn 17 Toàn Bộ Quá Trình Trên Và Dưới Khuôn Viên 3012 m2 Đất Ngày 04 06 2014 Lợi Dụng Biển Đảo Việt Nam Đang Bất Ổn Cho Chiếm Đoạt - Phá Hoại Tài Sản Của Công Dân Sai Trái Quy Định .
http://www.4shared.com/mp3/ajPtLWWaba/110128_001_-_Ghi_m_on_17_Ton_B.html


Trước hết tôi xin bạn hãy bình tĩnh lại , và hiểu thật rõ một điều ở đây , tôi không bao giờ lừa dối bạn , đến một ngày nào đó khi tôi chết đi , tôi cũng vẫn không bao giờ lừa dối hay triêu chọc bạn , cho đến khi tôi chết . Tôi cũng vẫn luôn tìm kiếm mọi điều kiện để có thể giúp bạn , Để có thêm nhiều mai mắn đến sớm hơn , nhiều cơ hội đến sớm hơn , và tôi chỉ nghĩ đơn giản là thế thôi . Tôi không trách bạn đã nghĩ về tôi như vậy . Dù bạn có nghĩ về tôi như thế nào đi nữa , thì bạn hãy nhớ một điều rằng : Bạn hãy nghĩ thoáng ra hơn một chút nữa , Bạn hãy bình tĩnh lại , Môi trường của tôi đang sinh sống khó khăn hơn bạn rất nhiều , không như bạn đã nghĩ tôi có cuộc sống sung xướng , nhàn rỗi đâu ! Mỗi lần ngồi được ở trong  tiệm Internet là tôi phải đi rất xa chỗ ở căn nhà của tôi , Tốn nhiều tiền để đi xe buýt , tìm kiếm nhiều nơi cảm thấy là nơi an toàn nhất , nếu hết tiền thì đi bộ cả chục cây số để về được tới nhà . còn tiền đi làm tạp việc có được , tôi cũng Không có dám tiêu sài . vì những tiệm Internet gần nhà tôi là người của chính quyền địa phương , luôn tìm cách phá hoại ngăn cản việc tôi đăng tải trên mạng Internet . 

Và Bạn cũng biết , tôi cũng biết được khá nhiều về y Học , Có thể có đầy đủ sức khỏe sung túc hơn những người khác không biết rõ về y học , Nhưng cơ thể tôi hiện tại chỉ còn có 40 ký lô gam , hình dáng chỉ còn da bộc xương , sơ ý vật cứng chạm nhẹ vào chân thì đau điến kinh hồn , sự đi lại liên tục làm mệt mỏi , nhưng tôi vẫn còn dư sức tĩnh táo để chống chọi cái nhịn đói , nhịn ăn đã lâu dài , sự việc khiếu nại của tôi vẫn liên tục sinh đẻ , Giải quyết sai trái vi phạm pháp luật , Coi thường pháp luật , cơ quan đại điện pháp luật mà không bảo vệ luật pháp, nếu tôi không chống chọi thì tôi sẽ mất trắng tay , mất tất cả mọi thứ .

Và một điều nữa , Bạn đã thấy qua sự việc khiếu nại của tôi đã đăng tải nhiều trên các trang web của tôi . Và bạn thấy một điều rằng : có nhiều người bạn cũ vẫn cứ tiếp tục kết nối với tôi , và số lượng kết bạn vẫn không giảm , và họ đọc hồ sơ của tôi cũng dư sức biết rõ tôi cũng đã từng bị đi tù oan , bị chính quyền giam cầm 04 tháng sai trái quy định , bị người ở trong tù đánh . Nhưng tại sao ? có rất nhiều tài khoản Face book của tôi đã bị khóa , tôi đã tạo ra nhiều cái khác để tiếp tục thay thế , nhưng họ vẫn luôn kết bạn với tôi , công khai trong cộng đồng nhiều người như vậy , họ vẫn không sợ và vẫn kết bạn với tôi . Họ là những người rất tri thức , có địa vị trong xã hội , họ là những con người có học thức . Bởi họ đã tin tưởng sự đúng đắn trong con người của tôi , đã không bao giờ làm điều sai trái . họ vẫn cứ dõi theo tôi , số lượng xem trang web càng ngày càng đông người xem , và kết bạn , và họ đã thấy tận mắt mặt trái của xã hội cố ý ngăn cản kiềm hãm phát triển kinh tế , cố ý kiềm hãm phát triển xã hội, và họ vẫn cứ dõi theo tôi...

Tôi đã cố ý , sự xuất hiện thông tin của bạn đã có từ lâu trên các trang web của tôi đã đăng tải , nhưng tôi đã không nói không giải thích cho bạn biết , chỉ để bạn có thêm cơ hội quen biết mai mắn gặp nhiều bạn tốt hơn nữa có thể giúp bạn trong những lúc bản thân tôi đang chưa đủ điều kiện có thể giúp cho bạn được nhiều hơn nữa như ý muốn . Bạn có nhiều bạn bè chia sẽ , bạn sẽ quên đi những nỗi đau hiện tại bạn đang phải chịu đựng nhiều đau khổ .

Tôi đã có nhiều lần cố ý , và để cho bạn tự hiểu , tôi không muốn kể ra hết những sự việc giải thích rõ ràng như thế này . Vì nó làm cho bạn không có còn ý chí , không chịu dựng nỗi , không vược qua được cuộc sống hiện tại của bạn đang chịu nhiều sự đau khổ . tôi đã từng đi tù , bị chính quyền giam cầm . Để giảm hạn chế tối đa và sinh lợi nhuận nhiều ở trong tù , đã bắt nhiều phạm nhân trong đó có tôi ở trần ở chuồng 24/24 liên tục trong 04 tháng để làm suy nhược cơ thể , lạnh rung người kiệt sức , muốn được bận quần áo thì phải lo lót thật nhiều tiền , Hạn chế rất ít được giặt quần và áo , cho ăn cơm nấu chưa chín cho đau ruột để hạn chế ăn khẩu phần thực phẩm theo quy định , Không cho sử dụng chất chua làm mềm phân , ăn canh chua mà ngọt như đường vậy Để hành hạ thể xác bạn đau đớn , không cho sử dụng nước tắm rữa , Để hạn chế đi cầu tiêu nhiều , đi tiểu nhiều , cố ý cho cướp của trộm cắp mọi thứ của bạn , không cho bạn có tâm trí nghĩ ngơi , thậm chí khi bạn đang sơ hở nhắm mắt lại thì bị lấy kim đâm chọt thẳng vào người bạn , làm cho bạn luôn luôn lo sợ , khủng hoảng mọi thứ . Có như vậy người cai quản mới có nhiều cái ăn , cái thu nhập vui vẽ , Và không chỉ có bấy nhiêu chuyện như thế đó , Bạn nói tôi không biết rõ , không hiểu rõ sự chịu đựng đau khổ hiện tại của bạn hay sao ? Cũng như tại thời điểm , khi tôi đang ở tù , đang bị chính quyền giam cầm 04 tháng vậy . 

Tôi thương bạn rất nhiều , Mọi đánh đập tôi trong tù , tôi điều chịu hết không phản kháng , không kháng cự , không phải vì yếu hèn hay hèn nhác không dám làm , mà là vì tôi tin rằng có một ngày mai tươi sáng hơn , nên tôi phải cố chịu đựng để còn sống . còn sống tôi Đáp trả lại những gì đã cướp của tôi sai trái quy định của pháp luật . tôi đã lấy quan điểm như vậy để sống xót chờ đợi hết ngày bị chính quyền giam cầm . Ngày qua ngày chịu đựng , tôi thấy mỗi lúc càng khủng hoảng hơn , mỗi ngày càng nguy hiểm hơn , chẳng biết mình sẽ chết bất cứ lúc nào , và cứ như thế mọi nguy hiểm cứ đang rình rập xung quanh tôi , liên tục trấn áp tinh thần của tôi không cho nghĩ ngơi , luôn luôn lo sợ khủng hoảng . và ký ức của tôi sẽ không bao giờ quên được , tôi vẫn luôn luôn nhớ rõ ...và mãi mãi sẽ như thế .

Vì thế , bạn đang có người bạn rất tốt , và mãi mãi tôi vẫn là người bạn rất tốt , rất chân thật của bạn , Tôi luôn luôn tôn trọng bạn và không bao giờ có sự lừa dối bạn...mãi mãi vẫn như thế cho đến khi tôi chết . Bạn hãy tin vào chúa sẽ có một ngày rất tươi sáng đến với bạn như bạn đã mơ ước , Và tôi cũng tin như thế .

Qua hơn 17 năm tranh đấu đi khiếu nại đến nhiều các cấp lãnh đạo Trung Ương , Và cuối cùng cũng đi đến gần được sự kết thúc . Buổi Tối ngày 28/05/2014 đột ngột có trực ban của khu phố long hòa đã đưa cho gia đình tôi cái thư mời và nói mời sáng lúc 9 giờ tới tiếp dân của phường làm việc về việc thông báo thứ tư tuần sau sẽ đến nhà tôi cưỡng chế thực hiện quyết định sai trai , các cấp dưới không làm theo đúng chỉ đạo văn bản của Trung ương đã ban hành số 751 / của Bộ công an ngày 28/04/2014 tôi đã ký nhận bưu phẩm được văn bản chỉ đạo này ngày 13/05/20014 , Và buổi làm việc tại phường sáng ngày 29/05/2014  , đầu buổi họp không có nói đến các thành phần tham dự gồm có những ai , Và vẫn tiếp tục có hành vi đọc sai tên Trần thị ánh nguyệt nào đó và xin lỗi tôi đã đọc lộn ( Do bộ hồ sơ lưu trữ xảo trá với tên trần thị ánh nguyệt nào đó , không phải là tôi là Trần Ánh Nguyệt ) , Đọc tên gọi của quyết định không đúng như cố ý đọc là '' giải quyết quyết định khiếu nại của bà '' nói lấp trong việc tổ chức thực hiện quyết định 4257/ của các cấp thành phố đã ban hành đầy rẫy những sai trái vi phạm pháp luật . Do các thành viên của phường Đã có hành vi tích cực chống đối Tiếp Nhận văn bản của Trung Ương đã chỉ đạo , không nghiêm túc thực hiện theo chỉ đạo , Là hành vi chống đối Đảng bộ Nhà Nước Việt Nam và Nhân Dân Việt Nam . 


Vì Thế Mọi Hành Vi có thể , sử dụng biện pháp cuối cùng nhất Để bảo vệ tài sản và tính mạng Của gia đình tôi tại thời điểm thứ tư tuần sau kể từ ngày hôm nay là ngày 29/05/2014 Sẽ không được coi là gia đình của tôi vi phạm pháp luật , hay cố ý gây rối an ninh trật tự , Kể cả gây thương tích gây chết người khác ở xung quanh , không được coi là Có hành vi cố ý chống người thi hành công vụ , Đến khi nào có sự can thiệp kịp thời của các cấp lãnh đạo Trung Ương giải quyết cụ thể rõ ràng Tất cả các đơn thư khiếu nại của tôi công khai minh bạch , cụ thể rõ ràng , Và các cấp lãnh đạo Trung Ương phải chịu mọi sự trách nhiệm về việc thiếu trách nhiệm giám sát Giải quyết các đơn thư khiếu nại của tôi đã hơn 17 năm nay gây ra hậu quả nghiêm trọng , Và cả 02 mẹ con tôi cũng không có chịu mọi sự bắt nhốt Hay Chịu Mọi trách nhiệm nào khác , Do cơ quan pháp luật địa phương nếu vẫn cố ý tổ chức áp bức - đàng áp , khiêu khích , gây ra , giải quyết sai trái quy định của pháp luật tại thời điểm thứ tư tuần sau nêu trên , Và hai mẹ con tôi sẽ chống đỡ tới tận cùng những kẽ xâm phạm phá hủy hoại khuôn  viên 3012 m2 của tôi sử dụng từ năm 1997 cho tới ngày nay có mồ mả tổ tiên của tôi còn nằm tại nơi đây và kể cả Khuôn viên giải quyết sai trái 7600 m2 đất của ông Trần văn của đứng , Bao che cho những người cư trú trái quy định sử dụng  trong hơn 21 căn nhà xây dựng kiên cố trái phép .


Xem chi tiết tìm kiếm Google :   Nguyenkasa or luuvanminh1979

Điu mong ước cui cùng ca tôi đi vi tt ccác bn đã biết v con người ca tôi . Tôi mongước trái đt ca chúng ta mãi mãi n đnh , mãi mãi xanh tươi bn vng theo đúng nghĩa đích thc ca nó , Xã hi công bng - Dân ch - Văn minh , hn chế ti đa thiên tai - Dch bnh - nhit đ gia tăng kéo dài ...Mun được có nhng cuc sng tươi đp như trên , không phi là điu xa vi , là điu phc tp khó thc hin . 

Bạn hãy bảo vệ và làm cho Pháp luật được nghiêm túc thực thi đến tận cùng mọi ngỏ ngách . Cũng như cuộc sống của tôi các bạn đã thấy , mã số hộ bị đôn lên , giao cấp chứng từ số nhà giả , Sự việc của bà Huỳnh thị thu Thủy - Giao cấp sổ hộ khẩu gia đình năm 1993 đến ngày nay mới té ngửa tại tòa án quận 9 ngày 24/03/2014 và tuyên án nó chỉ là sự lưu trú thuộc diện KT3 ! còn cán bộ thì trốn đi mất hết ...và đầy rẫy những lưu trữ sai trái trong nội bộ cơ quan dấu kín không công khai minh bạch , không cụ thể rõ ràng .
Thực chất bạn chẵng có cái gì cả , ngoài cái hình ảnh ảo giác bạn tưởng tất cả nhưng thứ mà bạn hiện đang có là của bạn ? Những thứ bạn có là của bạn và nó bền vững thuộc về bạn mãi mãi ? 

Bạn không muốn những điều đó xảy ra đến với bạn ? Nếu bạn thực sự muốn có một trái đất tươi đẹp , một cuộc sống tốt đẹp như mơ ước . Rất đơn Giản , Các bạn chỉ cần làm mang tính tích cực sao chép các link trang web - trang Blog trọng yếu của tôi và dán vào các trang web của bạn cố định lâu dài chia sẽ cho những người bạn khác của bạn hay Bạn hãy tạo thêm một tài khoản khác ẩn danh và sao chép và dán các link để tạo một trang web mới chia sẽ cho nhiều người khác biết . Lúc đó pháp luật sẽ đi tới được tận cùng mọi ngỏ ngách theo đúng nghĩa của nó , luật pháp được nghiêm túc thực thi bảo vệ chính đáng , và sẽ có sự phát triển kinh tế mạnh đích thực của các khía cạnh cuộc sống của tận cùng mọi ngỏ ngách góp phần đem lại , sẽ có một nền xã hội phát triển mạnh tích cực , Tất cả điều tùy thuộc vào các bạn , các bạn chỉ cần làm có thế thôi . 

Không chỉ giúp cho chính các bạn có thêm nhiều tiềm năng thu lợi nhuận đích thực ( nghĩa là không có sự vi phạm pháp luật , hay bị lường gạt , hay có hành vi cung cấp thông tin sai lệch thực tế gây tổn hại đối tác ) , có được nhiều mối quan hệ kinh doanh rất an toàn tin tưởng , và nắm vững được nhiều phương hướng kinh doanh an toàn tuyệt đối không tổn hại , thu lợi nhuận đạt cao nhất có thể . Và tất cả những gì bạn có , điều thuộc về bạn bền vững lâu dài , được luật pháp nghiêm túc bảo vệ - do chính bạn đã có công góp phần đã tạo nên nó , pháp luật nghiêm túc nhanh chóng được thực thi , được bảo vệ giải quyết nhanh chống khi bạn gặp sự cố .


Mặt khác khi có thiên tai - dịch bệnh - nhiệt độ gia tăng kéo dài đã đi qua , chỉ còn lại môi trường tàn phá . Bạn còn sống xót và nội lực bạn đã có tích góp được nhiều lợi nhuận cho bản thân của bạn , bạn nhanh chóng sẽ có đủ điều kiện để kiến tạo lại cái mới , một môi trường mới và bạn sẽ có một trái đất mãi mãi xanh tươi , và một cuộc sống xung quanh thật tươi đẹp . Bây giờ nếu các bạn không làm , luật pháp như một trò đùa , ai còn muốn đi tới đất nước của bạn để kinh doanh , để khách tham quan đi du lịch , chỉ là cái cớ moi tiền của nhân dân , Bảo vệ cho những tên ăn cướp - ăn trộm - cho chiếm đoạt quấy phá , luật pháp không được nghiêm túc bảo vệ chính đáng , không nhanh chóng giải quyết , không thực thi đến tận cùng mọi ngỏ ngách . và thu lợi nhuận của bạn không đủ nuôi nỗi gia đình của bạn xung túc hơn là bao nhiêu . khi thiên tai - dịch bệnh đi tới , bạn chỉ còn lại một sự trơ chụi , khốn khổ , và bần cùng của cái sự chết chóc tàn lụi .

Sự việc của tôi như thế đó , chắt có lẽ đến thứ tư tuần sau , tôi chắt cũng bị chính quyền giam cầm do cơ quan pháp luật địa phương làm càng sai trái quy định của pháp luật , không theo chỉ đạo của cấp trên , mọi hành vi của tôi gay ra là chính đáng , tôi bảo vệ tài sản và tính mạng của tôi trước sự việc cơ quan pháp luật địa phương không làm theo văn bản chỉ đạo của Trung Ương là hành vi chống đối đi ngược lại với chủ trương của Đảng bộ và Nhà nước Việt Nam .

------------------------


2014-05-24 Notice 344 and 434 of Mr. Truong Tan Sang - President of Vietnam .
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6017230883456105329

Request 2014-05-31 The Central Leadership Level Interventions Suspensions are addressing the entire Misconduct Regulations 7600 m2 land Tran Van Dung's Ministry On The Base Unit Like This Level Of The City . Sealing entire record is to be handled by the municipal level and move up the central or the corresponding Investigation Agency Investigation clarify , contributed to faster soon Economic Development Social Stability .
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6019812558152741409

Certificate of Land Use Past 104 years (from 1910 to 2014 ) remain legally valid ? Still in effect split - Transportation Asset Class ? In When Under current regulations Exception forest lands in agricultural production land 50-year period , while the other soils is less than 50 years . The false and Communications Level The Certificate of Land Use addition Campus 7600 m2 of land from Mr. Tran Van , Cho illegally built more than 20 houses with flags, Sang conveyance gullibility Misconduct 's money People .
http://luuvanminh1978.blogspot.com/2014/05/giay-chung-nhan-quyen-su-dung-at-qua.html


Already Late night Live Long Hoa Town Board passed me every day 05.28.2014
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6019065224936789041

Video0330 I Please Filming meeting by invitation 29 05 2014 Do not Tell - not transparent .
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6019066608145951665

Morning on 05/29/2014 by invitation at 9am Ward .
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6019067325444151169

Video0333 30 05 2014 Request for Intervention Levels Central Emergency Suspension is addressing the entire 7600 m2 land from Mr. Tran Van Cua 's and sealing the entire record of all levels and relevant departments of all levels of Ho Chi Minh city through base facilities Misconduct like this.
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6019440465044438497

Video0334 31 05 2014 Request for Intervention Levels Central Emergency Suspension is addressing the entire 7600 m2 land from Mr. Tran Van Dung's and sealing the entire record of all levels and relevant departments of all levels of Ho Chi Minh city through base facilities Misconduct like this.
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6019442211435369889

First of all I would like you to calm down , and very clearly understand one thing here, I never cheated on you , come a day when I died, I would have never cheated on you or poke million , until I die . I also always looking for all conditions to be able to help you , to have more luck tomorrow come earlier , many more opportunities coming soon , and I simply thought that 's all. I do not blame you for thinking of me like that . Whatever you think of any way I like , then you remember one thing : Do you think that a little more clear , just calm down , my environment is more difficult to live you very much , not as you think life I have sung chorus , where idle ! Every time you sit in the Internet shop is very far from where I should go in my house , it cost a lot of money to take the bus , looking for places feel is the safest place , if all the money tree walk dozen some are coming to the house . the money was going to get complicated , I would not dare spend sketchy . because the Internet shop near my house is of local government , seeks to prevent sabotage me posted on the Internet.

And you know , I also know a lot about medicine, can be fully healthy prosperous than the others did not know about medicine, but I probably present only 40 kilo grams , the Body only skin and bones , hard objects inadvertently tapping into the leg played horrendous , the travel constantly tired , but I still have the strength to withstand the static apple fasting , fasting has long , my complaint is still ongoing childbirth , false settle violations of the law , disregard for law offices representing law without legal protection , if I do not fight , I 'll take the white hand , lost everything .

And one more thing , you 've seen the complaints I 've posted more on my website . And you see the things that have kept many old friends continue to connect with me , and the amount you still persist, and they read my profile and I know the power balance has been unjustly imprisoned , was jailed 04 months of government regulation wrong , who is in prison in the beating. But why ? there are so many of my Face book account has been locked , I have created another one to replace , but they are still friends with me , public in many such communities , they are not afraid and I'm still friends with . They are very intellectual, social status , they are educated people . Because they believe in the human right of me , had never wronged . they still kept on following me , see the number growing as site viewers , and friends , and they 've seen firsthand the dark side of society intended to prevent curb economic growth , curbing intentional release social development , and they still kept on following me ...

I have deliberately , the appearance of your information on the long-standing web site I posted , but do not say I did not explain it to you, just so you know more tomorrow lucky chance encounter much better you can help yourself in the moment I 'm not yet qualified can help you get more as you wish. You have many friends share , you will forget the pain you are currently suffering endured .

I've had many times deliberately , and let your self out , I do not want to mention all the obvious things explained like this . Because it makes you no longer have the will , not bear , no bass through your current life is suffering much pain . I 've been to jail , imprisoned by the authorities . To minimize and reduce profitability more in prison , many inmates were caught myself naked in cages 24/24 for 04 consecutive months for depression , the cold vibration exhaustion , want clothing must be busy bribes lot of money , very little drawback washing and clothes , to eat undercooked for intestinal pain to restrict food diet as prescribed , not to make use of sour stool softeners , eat sour but sweet as sugar so your order physical abuse pain , not for bathing water use , go to the toilet more limited , urination , intentionally robbed of everything theft you , do not give your mind a break , even when you are loopholes closed his eyes , the needle is removed poked straight at you , making you always fear , crisis things . There are so many new ruler of the food , the income fun, and not just barely making something like that , you say I do not know , do not understand the suffering of your current or stars ? Just like at the time , when I was in prison , was detained by the authorities so 04 months .

I love you so much , Everyone beat me in jail , I bear all things not protest , did not resist , not because of lousy weak or cowardly not dare to do , but because I believe that there is a brighter tomorrow , so I must try to endure alive . In response I survived what I did wrong robbed of law provisions . I have taken such views to wait all day survived the authorities detained . Day by day endure , every time I see more and more crisis , more and more dangerous every day , not knowing he would die at any time , and so keep dangerous people lurking around me , constantly Town my spirit shall not rest , always scared crisis . and memories I will never forget , I will always remember ... and forever will be like .

So , you are very good friends , and I forever remain very good friends , very honest of you , I always respect you and have never cheated on you ... forever remain as so until I die . Do you believe in God will have a very bright day to come to you as you 've been dreaming of , and I like that .

After more than 17 years of struggle appealing to many Central leaders , and finally go to near the end . Dated 28.05.2014 Evening sudden duty of neighborhood harmony dragon gave me a letter inviting family and invited talk at 9 o'clock the next morning the people of the ward to work on next Wednesday's announcement will to the enforceability I wrong decision , subordinates do not fit the direction of the central documents issued number 751 / 28.04.2014 Date of the police receive parcels I have signed the documents 13/05/20014 guiding this day , and the meeting in the morning of 05.29.2014 ward , the first meeting without speaking to the participants who included , and continues to commit acts of reading false names Tran Thi Anh Nguyet and sorry that I have read upside down ( Due to the treacherous filings with Tran Thi Anh Nguyet that , not that I was Tran Anh Nguyet ) , read 's name not decided reading is correct as deliberate decision '' solve '' said her complaint fill in implementing decision 4257 / grade of the city issued rife with violations of the law wrong . As a member of the wards have actively opposed behavior Acquires Central text has directed , not strictly as directed , is an offense against the State Party of Vietnam and the Vietnam People .


So everybody can Behaviour , using the most extreme measures to protect the property and lives of my family at the time of next Wednesday from today 's date 05/29/2014 will not be considered my family is in violation of law , or intentionally disrupt public order , including lethal injure others around , not be regarded as an intentional act against the duty , to when timely intervention of the Central leaders solve specific clear all of my complaints transparency , clear detail , and the central leadership to bear all the responsibility for the lack of oversight responsibilities Resolving complaints of more than 17 years now I have been causing serious consequences , both 02 and she and I did not have to bear all the captivity Or accept any responsibility other , Due to local law enforcement agencies if the organization is deliberately oppressive - decent pressure, provocation , causes , solving the wrong provisions of the law at the time stated on the following Wednesday , and two mothers I will resist to the end intruders breaking 3012 m2 ruin my campus use from 1997 to the present day have my ancestors are buried here and there are in place , including incorrect campus resolved 7600 m2 of land left Chen 's text stands , cover the left residents use prescribed in more than 21 permanent houses built illegally .


See detailed Google search : Nguyenkasa or luuvanminh1979

It is my last wish for all of you already know about my people . I wish our earth stable forever , forever green sustainable in accordance with its true meaning , social justice - Democratic - Civilization , minimize disaster - Disease - temperature prolonged rise ... Want to have a beautiful life like the above, it is not far-fetched , is it difficult to implement complex .

You take care and make the laws are strictly implemented to end every corner . Just as my life you can see , the code is breaking into the household , the number assigned certification from author , the work of Ms. Huynh Thi Thu Thuy - Transportation household registration book issued in 1993 to today's new Equine District 9 court date 24.03.2014 and sentenced it to stay just the KT3 ! staff also fled gone ... and full of wrong storage in hidden internal organs not publicly transparent and clear detail .
In essence, you do not have anything except the illusion images you thought everything that you currently have is yours ? What you have is yours and it sustained forever belong to you ?

You do not want that to happen to you ? If you really want to have a beautiful earth , good life as a dream . Very simple , you just need to be positive copy the link site - my blog key and paste into your web page to share long-term fixed for your other friends or you go create an anonymous account to another and copy and paste the link to create a new web site sharing for many others . At that time, the law will go to the ends of literally every corner of it , law enforcement is seriously good protection , and will have a strong economic development authentic aspects of life take every corner and contribute to , society will have a strong development background positive , all things depends on you , you can just do it.

Not only help you have the potential to add real profit ( ie no violation of law , or deluded , or acted provide false information damaging practice partner ) , there are many business relationships are believed safe , and master the multiple business direction absolute safety is not compromised, the highest profit possible . And all that you have , it belongs to you long-term sustainability , is strictly protected by law - the main reason you have contributed made ​​it , serious law enforcement quickly , be sure protection resolved quickly when you're having trouble .


On the other hand when a disaster - Disease - extended temperature increase has come through , leaving environmental devastation . You live your mercy and internal forces have amassed more profits for your self , you will quickly be eligible to re- create new ones , a new environment and you will have an earth forever green , and a life so beautiful around . Now if you do not , the law as a joke , who also want to go to your country to do business , to visit the traveling, just an excuse people's extortion , protection for the name robbery - theft - for harassment appropriation , the law is not to protect legitimate seriously , not quickly resolved , not executed until the end every corner . and profits not enough to feed your family that you are much more abundant . when calamity - disease go to , you are left with an inert mole , misery , and impoverishment of the decline and death .

The job that I like , maybe chat to Wednesday next week , I chat was detained by government agencies as local laws do wrong provisions of law , not under the direction of superiors, any behavior is justifiable cause I , I protect property and the lives of my previous work local law enforcement agencies do not follow the direction of the text is the central act against contrary to all policy of the Party and State of Vietnam .