Chủ Nhật, 11 tháng 5, 2014

Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất Đã Quá 104 Năm ( Từ Năm 1910 Đến Năm 2014 ) Vẫn Còn Giá Trị Pháp Lý ? Vẫn Còn Hiệu Lực Phân Chia - Giao Cấp Tài Sản ? Trong Khi Theo Quy Định Hiện Hành Ngoại Trừ Đất Trồng Rừng , Đất Sản Xuất Nông Nghiệp Có Thời Hạn 50 Năm , Còn Những Loại Đất Khác Là Dưới 50 Năm . Và Việc Giao Cấp Giả Trá Những Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất Ngoài Khuôn Viên 7600 m2 Đất Của Ông Trần Văn Của , Cho Xây Dựng Trái Phép Hơn 20 Căn Nhà Kiên Cố , Sang Bán Chuyển Nhượng Sai Trái Để Lường Gạt Tiền Của Nhân Dân .


 Các Dịch vụ công nghệ mạng di động Việt Nam đang cố tình tìm cách giảm tối đa sự tương tác của người sử dụng công nghệ Internet , Sự giảm thiểu các Goups Bạn trên Facebook Là thấy Rõ Ràng nhất . Vì vậy, tất cả các yêu cầu của mạng xã hội Facebook xác nhận tài khoản đã gởi cho tôi thì tôi không nhận được trong Mail và số điện thoại di động của tôi, Ngay Cả Khi tôi Đã thử Tạo ra 03 tài khoản khác vào Mail Tạo thì được , vào facebook Tạo thì bị trở ngại tại Phần nhà cung cấp dịch vụ mạng Việt Nam .

https://drive.google.com/folderview?id=0B5clOJnCjtWkX1JzVUdQS1dVUGM&usp=sharing

-----------------------------------


Ngày 09 05 2014 Tại Trung Tâm Bưu Điện Thủ Đức Trả lời Đơn Lần Thứ 04
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6012163509944356049


Video0316 Ngày 09 05 2014 Tại Trung Tâm Bưu Điện Thủ Đức Trả lời Đơn Lần Thứ 04
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6012161846611527201

Video0317 Ngày 09 05 2014 Tại Trung Tâm Bưu Điện Thủ Đức Trả lời Đơn Lần Thứ 04
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6012162263896597329

Cuối Buổi Họp Tôi Yêu Cầu Cho Biên Bản Làm Việc Bằng Bản Chánh Theo Quy Định Nhưng Không Cho Tôi . Và Ông Nguyễn Hữu Thịnh - Phó Giám Đốc Trung Tâm Bưu Điện Thành Phố Giải Thích , Văn Bản Có Dấu Con Đỏ Là Thuộc Về Liên Quan Tới Tài Sản Như Tiền Bạc...Còn Sự Việc Giải Quyết Ở Đây Không Có Liên Quan Tới Tiền Bạc Nên Đưa Bằng Bản Photo Copy . Thì Ra Là Vậy , Từ Trước Tới Bây Giờ Tôi Cứ Nghĩ Con Dấu Mộc Đỏ Là Cơ Quan Chịu Trách Nhiệm Trước Pháp Luật !!! Trước Sự Trả lời Cũng Lách Né Sự Việc ( Không Trung Thực ) , Cách Giải Thích Không Xác Đáng Cụ Thể Rõ Ràng Nên Tôi Đã Nói Nhiều Các Khía Cạnh Khác Vấn Đề Khác Sai Phạm Của Bưu Điện Và Ông Đã Nhìn Nhận Là Sai . Tại Sao Lại Phát Sinh Ra Các Khía Cạnh Này ? Mục Đích Của Buổi Hợp Này Chỉ Để Trung Tâm Bưu Điện Lấy Cơ Sở Căn Cứ Biên Bản Làm Việc Có Con Dấu Đỏ Do Trong Bộ Hồ Sơ Lưu Trữ Giả Dối Không Có Biên Bản Làm Việc Nào Có Con Dấu Đỏ Của Cơ Quan , Không Có Sự Chứng Kiến Giám Sát Nào Của Cấp Trên Khi Tổ Chức Các Buổi Làm Việc Giải Quyết Các Đơn Khiếu Nại Của Tôi . Đơn Xin Can Thiệp
Ngày 07 / 05 / 2014 .
Video0312 Ngày 07 05 2014 Buổi Tổ Chức Thực Hiện Quyết Định 2457
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6012156544610119681
Video0313 Ngày 07 05 2014 Buổi Tổ Chức Thực Hiện Quyết Định 2457
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6012157042775397809
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5865874770007996977
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5965709361160642369
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5925600866770344513
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5870356149159233825

Về Việc : 

Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất Đã Quá 104 Năm ( Từ Năm 1910 Đến Năm 2014 ) Vẫn Còn Giá Trị Pháp Lý ? Vẫn Còn Hiệu Lực Phân Chia - Giao Cấp Tài Sản ? Trong Khi Theo Quy Định Hiện Hành Ngoại Trừ Đất Trồng Rừng , Đất Sản Xuất Nông Nghiệp Có Thời Hạn 50 Năm , Còn Những Loại Đất Khác Là Dưới 50 Năm . Và Việc Giao Cấp Giả Trá Những Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất Ngoài Khuôn Viên 7600 m2 Đất Của Ông Trần Văn Của , Cho Xây Dựng Trái Phép Hơn 20 Căn Nhà Kiên Cố , Sang Bán Chuyển Nhượng Sai Trái Để Lường Gạt Tiền Của Nhân Dân .
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6011768417691837265

- Căn Cứ Vào Văn Bản Số 865 /TS-VPĐK-KT.TP Ngày 22/11/2011 . Ngoài Khuôn Viên 7600 m2 Đất Của Ông Trần Văn Của Đứng Bộ Là Đất Thuộc Diện Nhà Nước Thu Hồi Và Quản Lý .
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5829848373055056705

- Căn Cứ Vào Sao Lục Họa Đồ Ngày 12/11/2002 . Về Việc Vị Trí Khuôn Viên 7600 m2 Đất Của Ông Trần Văn Của Đứng Bộ .
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5840263731681667697


- Căn Cứ Vào Văn Bản Số 866 /TS-VPĐK-KT.TP Ngày 22/11/2011 . Về Việc Chứng Thư Trước Bạ Mua Bán Nhà Đất Của Ông Trần văn Của Từ Ngày 02 / 08 / 1910 Khuôn Viên 7600 m2 Đất . Đến Ngày Nay Năm 2014 , Như Vậy Là Đã Được 104 Năm .

- Căn Cứ Vào Quyết Định Số 4184/QĐ.UBND.TP Ngày 03/09/2011 :Việc Ban Hành Quyết Định Số 3148/QĐ.UBND.TP Ngày 18/06/2012 Đã Trả Lời Sai Lệch , Không Đúng Với Các Yêu Cầu Của Quyết Định 4184/ Nêu Trên . Và Xác Nhận Sai Trái Đối Với Thực Tế Về Các Lợi Ích Của Tôi Có Được .
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5857686420908875409


- Căn Cứ Vào Quyết Định Số 3148 /QĐ.UBND.TP Ngày 18/06/2012 Và Căn Cứ Vào Quyết Định Số 4257 /QĐ.UBND.TP Ngày 07/10/2008 . Hôm Nay , Ngày 07 /05 / 2014 Tổ Chức Thực Hiện Quyết Định Bàn Giao - Cấp Lại Cho Ông Trần Văn Của Tài Sản Đất Đai Đã 104 Năm Tuổi Để Phân Chia Cho Gia Tộc !!! Trong Khi Ông Trần Văn Của Đã Chết Năm 1947 . Người Sống Thì Không Giao Cấp Quyền Sử Dụng , Lại Giao Cấp Cho Người Đã Chết .
http://nguyenkasa1978.blogspot.com/2014/03/ngay-12-03-2014-khong-bao-ve-phap-luat.html

- Căn Cứ Vào Quyết Định Số 117 /QĐ.UB.ĐC Ngày 03/10/1995 , Nhà Nước Đã Tiếp Quản Toàn Bộ Khuôn Viên Đất Năm 1982 , Tức Là Tại Thời Điểm Theo Chỉ Thị 299/TTg Của Thủ Tướng Chính Phủ . Chữ Viết Tay Trên Quyết Định Là Chữ Viết Của Ông Võ Văn Đồng - Thanh Tra Chính Phủ Cục III , Sau Khi Xem Xét Nhận Hồ Sơ Của Tôi Đã Trình Bày , Và Lặng Thinh Cho Tới Ngày Nay .
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5840325392646533905

- Căn Cứ Vào Văn Bản Số 18265 /VPĐK-KT.TP Ngày 02/12/2011 Của Sở Tài Nguyên Và Môi Trường , Về Việc Tôi Đã Có Quá Trình Liên Tục Sử Dụng Ổn Định Từ Năm 1997 Cho Tới Ngày Nay . Và Không Có Bất Kỳ Hộ Dân Khác Nào Được Ghi Tên Có Quá Trình Sử Dụng Đất ( Đối Với Các Hộ Giáp Ranh Khuôn Viên 3012 m2 Của Tôi Sử Dụng ) . Do Đất Bỏ Hoang Hóa Và Dưới Sự Đồng Ý Của Các Đồng Thừa Kế Của Ông Trần Văn Chiêu Các Cô Và Bác Có Xác Nhận Của Cơ Quan Pháp Luật . Tôi Đã Khai Khẩn , Tạo Lập Nhà Cửa Vườn Cây Trồng Lâu Năm , Hoa Màu , Trong Khi Nhà Nước Tiếp Quản Năm 1982 ?
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5829848373055056705

- Căn Cứ Vào Quyết Định Số 949 /QĐ-CCT-KTNB.Q9 Ngày 13/05/2013 Của Chi Cục Thuế Quận 9 , Tôi Là Chủ Sử Dụng Kê Khai Đóng Thuế Đất Khuôn Viên 3012 m2 Đất , Và Đã Hoàn Thành Mọi Nghĩa Vụ Đóng Thuế Nhà Nước Từ Năm 1997 Cho Tới Ngày Nay .
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5838786375893649409
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5864720684518144209
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5864705686478240593

- Căn Cứ Vào Văn Bản Của Công Ty Điện Lực Thủ Thiêm Số 8153 /PC.TTh-HC Ngày 19/12/2011 . Đây Là 10 Địa Chỉ Cụ Thể Vị Trí Xây Dựng Kiên Cố Trái Phép Trong Số Hơn 20 Căn Nhà Đã Xây Dựng Kiên Cố Trái Phép Nằm Ngoài Khuôn Viên 7600 m2 Nhưng Trong Sổ Bộ Lại Lưu Trữ Thì Lại Căn Cứ Vào Quyết Định 4257 / Nêu Trên Để Lập Chủ Quyền Giao Cấp Sai Trái Cho Những Hộ Dân ( Giáp Ranh Với Khuôn Viên 3012 m2 Của Tôi ) , Sang Bán Chuyển Nhượng Trái Phép Để Lường Gạt Tiền Của Nhân Dân .
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5829901352853718321
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5829853220131975041
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5829852267674801553
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5886675227352582065

- Căn Cứ Vào Văn Bản Của Cục Thuế Thành Phố Số 590 /CT-HCLT Tháng 04/2009 . Về Việc Xác Nhận Sai Trái Ông Trần Văn Của Chỉ Duy Nhất Có 01 Người Con Là Ông Trần Văn Thanh ( Tên Chính Thức Trên Chứng Minh Nhân Dân ) , Tự Là Trần Văn Xuyên ( Là Tên Gọi Ngoài - Không Phải Tên Thật ) , Có Con Là Trần Văn Hải ( Trần Văn Hải Có Vợ Là Bà Trần Thị Liên - Tổ Trưởng Tổ 13 , Khu Phố Long Hòa , Là Người Có Tên Được Phân Chia Tài Sản ( Là Chủ Chốt ) Trong các Buổi Họp Phân Chia Đất Và Buổi Họp Ngày 07/05/2014 Tại Trực Ban Khu Phố Long Hòa Sai Trái Quy Định Của Pháp Luật .
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5845783091755097201 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5828380918884335505
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5886672652401644481

- Căn Cứ Vào Biên Bản Xác Minh Gia Tộc Ông Trần Văn Của , Của Công An Khu Vực - Ông Phạm Anh Thơ ( Chứng Từ Của Tòa Án Quận 9 Cung Cấp Ngày 03 / 07/ 2007 , Trong Việc Xét Xử Vụ Án Của Bà Trần Thị Liên ) . Ông Trần Văn Của Không Phải Chỉ Duy Nhất Có 01 Người Con Là Ông Trần Văn Thanh ( Tự Là Trần Văn Xuyên ) , Là Sai Trái Đối Với Thực Tế , Cục Thuế Đã Có Lưu Trữ Cơ Sở Giả Dối Từ Lâu Nên Mới Có Những Hành Vi Sai Trái Vi Phạm Của Chi Cục Thuế Quận 9 Và Trung Tâm Bưu Điện Thủ Đức Như Trong Suốt Quá Trình Tôi Khiếu Nại Và Đăng Tải Trên Mạng Internet .
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5840277761076076081 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5829863095835408017
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5829866230159098705
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5829854193567953473

- Do Việc Giao Cấp Chủ Quyền Nhà Đất Toàn Bộ Của Ông Trần Văn Của Sang Qua Tên Trần Văn Thanh Sai Trái Pháp Luật - Để Bà Trần Thị Liên Có Cơ Sở Hưởng Toàn Bộ Quyền Tài Sản Phân Chia Cho Các Con ( Trong Khi Đó Tôi Với Vai Trò Là Trần Thị Ánh Nguyệt Trong Hồ Sơ Lưu Trữ Giả Trá , Do Việc Tôi Liên Tục Khiếu Nại Đến Các Cấp Lãnh Đạo , Dấu Kính Trong Nội Bộ . Cũng Như Việc Năm 1993 Phường Đã Có Lập Nhiều Chứng Từ Xác Nhận Giả Trá Của Các Chủ Cho Thuê Mướn Đất Của Ông Trần Văn Của Để Bà Trần Thị Liên Có Cơ Sở Bán Thanh Toán Phân Tán Toàn Bộ Tài Sản Của Ông Trần Văn Của . Và Việc Giao Cấp Chủ Quyền Cho Ông Trần Văn Thanh Này ( Ở Trên Quyết Định Đã Cố Ý Ghi Là Trần Văn Xuyên - Là Tên Giả Không Có Chứng Minh Nhân Dân ) Mục Đích Là Để Có Cơ Sở Căn Cứ Theo Cột Móc Thời Điểm Chỉ Thị 299 /TTg Của Thủ Tướng Chính Phủ Sẽ Dẫn Tới Việc Phân Chia Giao Cấp Tài Sản Này Là Hợp Pháp , Việc Ban Hành Quyết Định 4257 / Nêu Trên Là Sự Hợp Pháp .
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5829858767925191249

Vì Thế Bản Vẽ Số 90608 /HD-ĐĐBĐ Ngày 25/05/2006 Của Sở Tài Nguyên Và Môi Trường Thành Phố Hồ Chí Minh , Bắt Đầu Từ Chỉ Thị 299 /TTg Của Thủ Tướng Chính Phủ Làm Cơ Sở Chi Tiết , Là Cột Móc Thời Điểm Để Tính Tới Hết Thời Hạn Đứng Tên Chủ Quyền Đất . Trong Khi Đó Nhà Nước Tiếp Quản Năm 1982 Theo Quyết Định Số 117 / Nêu Trên . Như Vậy , Bản Vẽ Số 90608 / Nêu Trên Do Nhà Nước Tiếp Quản Hay Do Tư Nhân Tiếp Quản ? Cơ Sở Căn Cứ Chi Tiết Ban Hành Bản Vẽ Nó Nằm Ở Đâu ? Trong Khi Qua Các Đơn Khiếu Nại Của Tôi , Chưa Có Sự Phối Hợp Nào Các Ban Ngành Thành Phố Với Các Ban Ngành Địa Phương Về Việc Cấm Móc Xác Định Khuôn Viên 7600 m2 Đất ? Thì Bản Vẽ Ở Đâu Ra ?
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5840298967320336961

Và Cũng Lạ Thay Khó Chối Bỏ Và Thay Thế Rằng Quyết Định Số 3148 / Và Quyết Định Số 4257 / Nêu Trên Giao Cấp Cho Ông Trần Văn Của , Mà Không Thể Thay Thế Và Ghi Được Tên Ông Trần Văn Thanh Để Bà Trần Thị Liên Có Được Tài Sản Hợp Pháp . Như Rất Nhiều Tài Sản Phân Tán Và Nhiều Căn Nhà Hiện Tại Của Bà Và Các Con Riêng Của Bà Đang Sử Dụng Ở Nhiều Vị Trí Nằm Trong Phường Long Thạnh Mỹ , Tài Sản Do Đâu Mà Có ? Trong Khi Tiền Án Phí Đóng Tại Tòa Án Quận 9 Vì Vụ Kiện Là Tiền Vay Của Quỹ Xóa Đói Giảm Nghèo , Những Căn Nhà Tình Thương Do Phường Ưu Đãi Như Ân Nhân Cho Dòng Họ Các Con Của Bà , Và Tài Sản Hiện Tại Các Con Của Bà Sử Dụng Có Nguồn Gốc Hợp Pháp Từ Đâu ? Khả Năng Học Thức - Trí Thức Và Kinh Tế Của Các Con Của Bà Không Thể Tạo Ra Được Như Thực Tế Đang Có ? Và Nếu Có Sự Mô Phỏng Sẽ Cũng Chẳng Có Chuyên Gia Nào Cho Là Hợp Lý Phù Hợp .
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5845784318854694913


- Vì Thế Việc Tổ Chức Thực Hiện Quyết Định Số 2457 / Sai Trái Nêu Trên Ngày 07 / 05 / 2014 , Là Hành Vi Xâm Phạm Vào Khuôn Viên 3012 m2 Đất Của Tôi Đã Tạo Lập , Khai Khẩn Và Sử Dụng Ổn Định Từ Năm 1997 Cho Tới Ngày Nay Cho Cướp Của , Chiếm Đoạt , Phá Hoại Tài Sản Của Tôi Sai Trái Quy Định , Là Tài Sản Riêng Cá Nhân Của Tôi Đã Tạo Lập Khai Khẩn .
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5840331956227637953


Qua Các Đơn Thư Khiếu Nại Của Tôi , Không Có Sự Việc Tổ Chức Thực Hiện Giải Quyết Các Đơn Thư Khiếu Nại Của Tôi . Và Việc Thực Thi Quyết Định 4257 / Nêu Trên Để Giao Cấp Chủ Quyền Sai Trái Cho Những Thành Phần Giáp Ranh Nằm Ngoài Khuôn Viên 7600 m2 Đất Của Ông Trần Văn Của Đứng Bộ , Sang Bán Chuyển Nhượng Hơn 20 Căn Nhà Xây Dựng Kiên Cố Trái Phép ( Các Hộ Giáp Ranh Khuôn Viên 7600 m2 Không Có Vị Trí Nhà Đất Ở Trên Bản Đồ Đang Quy Hoạch Công Khai Tại Khu Vực Của Tôi - Chỉnh Trang Khu Đô Thị Phía Đông Đường Hoàng Hữu Nam ) , Để Lường Gạt Tiền Của Nhân Dân Sai Trái Quy Định .
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5857339106189915809Từ 

Từ Những Cơ Sở Căn Cứ Nêu Trên , Kính Mong Các Cấp Lãnh Đạo Trung Ương Và Các Cơ Quan Tổ Chức Báo - Đài Trong Và Ngoài Nước Có Tiếng Nói Và Hành Động Bảo Vệ Luật Pháp , Bảo Vệ Quyền Và Lợi Ích Chính Đáng Của Nhân Dân , Góp Phần Thúc Đẩy Phát Triển Kinh Tế Đất Nước , Phát Triển Xã Hội Công Bằng - Dân Chủ - Văn Minh .

Sự Giải Quyết Bằng Hỏa Tốc - Giải Quyết Bằng Sự Che DấuTrong Sổ Bộ Lưu Trữ  - 1 .
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5840325392646533905

Sự Giải Quyết Bằng Hỏa Tốc - Giải Quyết Bằng Sự Che DấuTrong Sổ Bộ Lưu Trữ  - 2 .
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5840320925971873377
Sự Giải Quyết Bằng Hỏa Tốc - Giải Quyết Bằng Sự Che DấuTrong Sổ Bộ Lưu Trữ  - 3 .
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5840323747198880657
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5840300027090048417
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5840309309522764321
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5840311563304159633
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5840313735535034321
Tên Võ Văn Cường Không Đưa Ra Trước Pháp Luật Để Xử lý Năm 2009
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5840332643990963857

Những Địa Chỉ Sai Trái Của Tên võ Văn Cường Trên Bản Đồ.
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5829860796694846161

Ông Trần Văn Của Là Cha Của Ông Trần Văn Chiêu ; Ông Trần Văn Chiêu Là Cha Của Tôi ( Trần Ánh Nguyệt , CMND : 020758784 ) . Có Tổng Số Tài Sản Chỉ Tính Riêng Tại Xã Long Thạnh Mỹ Là Hơn 240.000 m2 Đất Gồm Có Nhiều Thửa Số Đất , Có Tên Hợp Pháp Trong Sổ Kê Khai Đăng Ký Nhà Đất , Như Các Cơ Sở Chứng Từ Tôi Đã Đăng Tải Lên Mạng Internet , Như Các Văn Bản Của Chi Cục Thuế Thành Phố Về Việc Đóng Thuế , Và Gồm Có Nhiều Chứng Từ Có Xác Nhận Của Cơ Quan Pháp Luật Địa Phương Năm 1993 Về Các Chủ Thuê Mướn Đất Của Ông Trần Văn Của Ở Nhiều Vị Trí Khác Nhau Tại Xã Long Thạnh Mỹ .

Năm 1997 , Tôi Về Đây Khai Khẩn Đất Bỏ Hoang , Và Theo Quyết Định Số 117/QĐ.UB.ĐC Ngày 03/ 10 / 1995 Đã Giao Trả Lại Cho Cha Tôi Là Ông Trần Văn Chiêu  ( Chú Ý Sự Việc Có Ban Hành 03 Quyết Định Tương Ứng Lồng Ghép Để Giao Cấp Cho Những Thành Phần Sai Trái Và Được Hợp Pháp Hóa Sai Trái Trên Các Văn Bản Này Đạo Theo Văn Bản Kia Khi Thành Phố Ban Hành Các Văn Bản Cố Ý Ghi Thiếu Từ Ngữ , Ghi Không Đầy Đủ ...Quyết Định Số 117 / QĐ . UB Là Quyết Định Đã Giao Cấp Cho Bà Trần Thị Liên - Là Tổ Trưởng Tổ 13 Khu Phố Long Hòa Phường Long Thạnh Mỹ , Là Cháu Nội Dâu Của ông Trần Văn Xuyên , Để Lồng Ghép Giải Quyết Đơn Khiếu Nại Của Tôi Với Tên Trần Thị Ánh Nguyệt Nào Đó - Không Phải Là Tên Của Tôi . Quyết Định Số 117 / QĐ . UB . DC Là Quyết Định Điều Chỉnh Đã Giao Cấp Lại Cho Cha Tôi Là Ông Trần Văn Chiêu . Và Quyết Định Số 117 / QĐ . UB . NC Là Quyết Định Giải Quyết Cuối Cùng Nhưng Lại Dấu Tôi Không Cho Tôi Biết Nội Dung , Và Không Có Giao Quyết Định Này Cho Tôi , Có Thể Đã Giao Cấp Cho Bà Trần Thị Liên Quyết Định Này Dẫn Tới Vô Số Sự Việc Đã Phát Sinh Trên Thực Tế Theo Đúng Bản Chất Thật Của Nó . Vì Thế Quyết Định 4257 / UBND TP Đã Lấp Lém Không Rõ Ràng Quyết Định Này Tại Phần Quyết Định ...) ; Và Các Đồng Thừa Kế Với Cha Tôi Cũng Đã Đồng Ý Cho Tôi Về Đây Khai Khẩn , Cất Nhà , lập Vườn Bằng Tài Sản Riêng Của Tôi Khuôn Viên 3012 m2 Đất . Theo Quyết Định Số 117/QĐ.UB.ĐC Ngày 03/ 10 / 1995 Gồm Có 02 Thửa : Thửa 195a Và Thửa 195b ( Theo Tài Liệu Năm 1975 ) Tại Xã Long Thạnh Mỹ . Khuôn Viên 3012 m2 / 7600 m2 Đất Của Ông Trần Văn Của Là Khuôn Viên Tôi Đã Khai Khẩn Và Là Tài Sản Riêng Cá Nhân Của Chính Tôi Đã Tạo Dựng Và Khai Khẩn Từ Năm 1997 Cho Tới Ngày Nay . Và Liên Tục Khiếu Nại Các Cấp Lãnh Đạo Cho Tới Ngày Nay .

Nhưng Đến Ngày Nay Cũng Vẫn Không Có Tổ Chức Thực Hiện Quyết Định Số 117/QĐ.UB.ĐC Ngày 03/ 10 / 1995 , Đã Hơn 17 Năm Liên Tục Khiếu Nại Đến Các Cấp Lãnh Đạo Trung Ương Phản Ảnh ; Đến Nay Cũng  Không Có Xây Dựng 1000 m2 Đất Làm Nhà Trẻ Như Quyết Định Đã Nêu , Giao Cấp Cho Những Thành Phần Sai Trái Quy Định Pháp Luật Như Các Đơn Tôi Đã Phản Ảnh .

Sự Việc Tôi Mới Phát Hiện  '' 727 Nguyễn Xiển Xảo Trá Tại Vị Trí Có Nhà Trẻ Sơn Ca  '' . Tại Vị Trí Đất Có Nhà Trẻ Sơn Ca Cũng Thuộc Đất Của Gia Tộc Ông Trần Văn Của . Nhưng Không Có Thuộc Vị Trí  Thửa Đất 195a Và 195b ( Theo Tài Liệu Năm 1975 ) ; Không Thuộc Vị Trí 7600 m2 Đất Đã Được Nêu Trong Quyết Định Số 117/QĐ.UB.ĐC Ngày 03/ 10 / 1995 . Để Qua Mặt Các Cấp lãnh Đạo , Báo Cáo Sai Trái lên Cấp Trên ...

Vì Thế , Quyết Định Số 4257/QĐ .UBND TP Ngày 07/ 10 / 2008 , Và Quyết Định 3148/QĐ.UBND TP Ngày 18/ 06 / 2012 Được Sinh Ra Để Lồng Ghép Vào Đất Gia Tộc Của Tôi ; Để Biến Đất Của Ông Trần Văn Của Thành Đất Của Ông Trần Văn Chiêu , Còn Đất Của Ông Trần Văn Chiêu Thì Được Điều Chỉnh Lại Thành Đất Của Ông Trần Văn Của , Để Lồng Ghép Vị Trí Có Nhà Trẻ Sơn Ca Xảo Trá Vào Quyết Định Số 117/QĐ.UB.ĐC Ngày 03/ 10 / 1995 . Để Có Cơ Sở Xảo Trá Là Đã Có Sự Tổ Chức Thực Hiện Quyết Định , Đã Có Xây Dựng Nhà Trẻ , Và Đã Giao Cấp Cho Các Hộ Dân Sử Dụng ( Có Quá Trình Sử Dụng Đất Từ Năm 2010Cho Những Người Dân Xa Lạ Cư Trú Trái Pháp Luật Vào Những Căn Nhà Vừa Xây Dựng Kiên Cố Trái Phép ,  Bằng Cách Cướp Của Và Phá Hoại Vô Số Tài Sản Của Tôi Và Cho Xây Dựng Kiên Cố Trái Phép Hơn 20 Căn Nhà Như Các Đơn Tôi Đã Phản Ảnh Và Hiện Tại Tên Võ Văn Cường Đang Tiếp Tục Có Hành Vi Xây Dựng Kiên Cố Căn Nhà Thứ 22 ...

Trong Khi Trên Thực Tế , Thì Không Có Xây Dựng Nhà Trẻ Tại Vị Trí 7600 m2 Đất Của ông Trần Văn Của Gồm Có 02 Thửa 195a Và 195b , Không Có Sự Tổ Chức Thực Hiện Quyết Định Số 117/QĐ.UB.ĐC Ngày 03/ 10 / 1995 , Giao Cấp Cho Những Thành Phần Sai Trái Quy Định Pháp Luật , Và Cho Cướp Phá Nhiều Tài Sản trong Khuôn Viên 3012 m2 Đất Của Tôi Đã Khai Khẩn Sử Dụng Từ Năm 1997 .

Văn Bản Số 143 / TCD.TP Ngày 16 / 01 / 2014 Và 06 Văn Bản Gần Đây Của Thành Phố Và Của Quận 9 Như Các Đơn Tôi Đã Phản Ảnh . Thì Đây Là Cơ Sở Của Luật Rừng , Luật Sâu Bọ , Luật Diệt Gia Tộc , Giết Dòng Họ Còn Lại , Cướp Phá Tài Sản ... Giải Quyết Không Công Khai Minh Bạch , Không Cụ Thể Rõ Ràng , Không Cho Thư Mời , Không Xuống Xác Minh Hiện Trường Có Tôi Hướng Dẫn Chỉ Dẫn Trình Bày Phản Ánh , Không Cho Đối Chất , Không Đưa Ra Các Cơ Sở Căn Cứ Xác Đáng , Không Có cung Cấp Cho Tôi Đầy Đủ Các Cơ Sở Chi Tiết Dẫn Tới Các Quyết Định Đã Ban Hành Của Thành Phố , Liên Tục Cho Cướp Phá Nhiều Tài Sản Trong khuôn viên 3012 m2 , Và Đe Dọa Nghiêm Trọng Đến Tính Mạng Của Cả 02 Mẹ Con Tôi .

Từ Những Sự Việc Nêu Trên , Kính Mong Các Cấp Lãnh Đạo Trung Ương Tiếp Tục Can Thiệp Giúp Đỡ 02 Mẹ Con Tôi . Sớm Đưa Sự Việc Khiếu Nại Của Tôi Giải Quyết Cụ Thể Rõ Ràng Công Khai Minh Bạch Về Việc Giải Quyết 7600 m2 Đất Của Ông Trần Văn Của Đứng Bộ Và Giao Cấp Quyền Sử Dụng Đất 3012 m2 Đất Của Tôi Đã Khai Khẩn Từ Năm 1997 , Là Tài Sản Cá Nhân Riêng Của Tôi Đã Tạo Lập - Khai Khẩn - Cất Nhà Lập Vườn - Và Sử Dụng Ổn Định Cho Tới Ngày Nay . Sớm Xuống Xác Minh Hiện Trường Có Trực Tiếp Tôi Hướng Dẫn Chỉ Dẫn Phản Ảnh . Và Cung Cấp Cho Tôi Toàn Bộ Cơ Sở Căn Cứ Chi Tiết Và Đầy Đủ Của Các Quyết Định Của Thành Phố Đã Ban Hành . Sớm Tổ Chức Thực Hiện Giải Quyết Khiếu Nại Của Tôi Đã Hơn 17 Năm Nay Liên Tục Khiếu Nại Đến Các Cấp Lãnh Đạo Nhưng Không Được Giải Quyết Công Khai Minh Bạch , Cụ Thể Rõ Ràng....